На базі Навчально-наукового інституту телекомунікаційних систем та НДІ телекомунікацій КПІ ім. Ігоря Сікорського наприкінці квітня відбулася ХVІІ Міжнародна науково-технічна конференція "Перспективи телекомунікацій-2023" (МНТК "ПТ-2023"). Проходила вона у змішаному форматі: пленарні засідання – очно, секційні – онлайн. Окрім підрозділів КПІ ім. Ігоря Сікорського, в її організації та проведенні взяли участь 18 організацій з п'яти міст України: Києва, Конотопа, Житомира, Львова, Харкова та трьох країн світу – Іспанії, Королівства Бахрейн і Швеції. Загалом про участь у роботі конференції заявили 182 особи.

Попри війну, учасники конференції підготувалися до неї дуже ретельно: достаньо сказати, що на її пленарних і секційних засіданнях було заслухано 8 пленарних виступів та 113 доповідей зі 135 поданих. Учасники працювали за п'ятьма секціями: "Достовірність та ефективність передачі інформації"; "Мережні, оптоволоконні технології та безпека"; "Безпроводові технології, системи мобільного зв'язку"; "Інформаційні технології в телекомунікаціях" і "Сенсорні мережі та Інтернет речей". Одночасно з цією конференцією також пройшла XV Міжнародна науково-технічна конференція студентів і аспірантів "Перспективи розвитку інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем-2023" (МНТК "ПРІТС-2023").

Проведення конференції стало черговим свідченням потужного інтегрування комунікаційних технологій у життя сучасної людини. В ухваленому рішенні ХVІI МНТК "ПТ-2023" та ХV МНТК "ПРІТС-2023" відзначено, що цього року на конференції зросла кількість доповідей про використання в комунікаційних технологіях штучного інтелекту та про безпеку в електронних комунікаціях. Значна частина доповідей була пов'язана з розробкою програмних застосунків. При цьому кількість доповідей на секційних засіданнях із залученням студентів та аспірантів зросла.

Оцінюючи науковий рівень, практичні результати та перспективи подальшого використання матеріалів, представлених на пленарних і секційних засіданнях, було відзначено п'ять груп доповідей.

Перша група – це 14 доповідей, які за сукупністю зазначених критеріїв отримали найбільший інтерес і перспективу пріоритетного використання в освітньому процесі. Серед них, зокрема, матеріали доповіді "Впровадження загальних принципів STEM-освіти в Навчально-науковому інституті телекомунікаційних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського" (М.Ю.Ільченко, Є.А.Якорнов) за рішенням конференції доцільно поширити серед співробітників і студентів НН ІТС для орієнтації на базові принципи STEM-освіти у підрозділі. Також визнано доцільним використовувати в освітньому процесі студентами та викладачами НН ІТС матеріали виступу "1000+ новини інфотелекому" (доц. І.В.Кононова).

У другій групі – 9 доповідей, які після певного доопрацювання, можливого об'єднання матеріалів з розширенням обсягу статей та акцентування на новизні наукових результатів можуть бути рекомендовані до включення в черговому випуску монографії всесвітньо визнаного видавця "Springer".

У відзначеній третій групі – 16 доповідей, які після належного оформлення відповідно до вимог вітчизняних фахових наукових журналів категорії А або Б, зокрема журналу "Informationand Telecommunication Scienсes", можуть бути в них опубліковані.

Четверта група включає новітні розробки, які рекомендуються до участі в конкурсах (фестивалях) інноваційних проєктів та стартапів, зокрема "Sikorsky Challenge".

До п'ятої групи увійшли 12 доповідей, які мають потенційні можливості для подальшого отримання нових науково-практичних результатів і рекомендуються для участі у вітчизняних або міжнародних конкурсах чи грантових проєктах. Серед них, зокрема, матеріали пленарної доповіді "Програмно-конфігурована супутникова інфраструктура Інтернету речей" (О.М.Нарушкевич, А.І.Жабчик, С.В.Капштик, Т.М.Наритник) рекомендовано до участі у поданні запиту на міжнародні конкурси наукових робіт (за програмами Горизонт чи NATO).

Також на науковому зібранні ухвалено низку організаційно-фахових пропозицій для підготовки і проведення таких заходів надалі. Наступну, ХVІІI МНТК "Перспективи телекомунікацій-2024" та ХVІ МНТК студентів та аспірантів "Перспективи розвитку інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем-2024" заплановано провести у квітні 2024 року.

Підготував Володимир Школьний

Дата події