Щороку молодих українських учених за видатні досягнення, які сприяють подальшому розвитку науки, суспільному прогресу і утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі, відзначають на державному рівні.

Зокрема, Указом Президента України від 16 грудня 2021 року №659/2021 присуджено 40 Премій Президента України для молодих учених. Серед них є і представники КПІ ім. Ігоря Сікорського.

У роботі "Інноваційні технології підвищення ресурсу несучих елементів газотурбінних двигунів", представленій  Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" та Національним університетом "Запорізька політехніка", розроблено розрахункові моделі, проведено моделювання та експериментально досліджено технології поверхневої обробки деталей газотурбінних двигунів, результатом чого стало збільшення довговічності та витривалості несучих елементів двигуна . Результати роботи впроваджено на промислових підприємствах АТ "Мотор Січ" та ЗМКБ "Прогрес". Серед авторів – Антон Лавріненков, к.т.н., кафедра виробництва літальних апаратів ННІМЗ та Андрій Зілінський, к.т.н, кафедра прикладної  гідроаеромеханіки і механотроніки ННММІ.

Крім того, Постановою ВР України від 01 грудня 2021 р. № 1918-IX  тридцяти творчим колективам молодих науковців присуджено Премії Верховної Ради за 2020 р. Уже традиційно серед них є молоді вчені Київської політехніки.

За роботу "Підвищення ефективності кінцевого споживання енергії соціально-важливими користувачами (на прикладі найбільш енергоємних споживачів України: населення та металургії)" премію отримав творчий колектив, до якого ввійшов і Віталій Опришко, к.т.н., кафедра електропостачання ННІЕЕ.

За роботу "Розробка поліфункціональних матеріалів для ресурсозберігаючих екологічно безпечних технологій" премію присуджено колективу науковців кафедри екології та технології рослинних полімерів ІХФ у складі кандидатів технічних наук доцентів Інни Трус, Вікторії Воробйової і Віти Галиш.

За роботу "Комплекс засобів корозійно-екологічного моніторингу для збереження металофонду України" винагороду отримають молоді дослідники кафедри загальної та неорганічної хімії ХТФ  кандидати технічних наук: доцент Георгій Васильєв, асистенти Дмитро Ущаповський і Світлана Нагірняк та  асистент Олександр Лінючев.

І нарешті за роботу "Створення для екстремальних умов експлуатації поліфункціональних композиційних матеріалів із порошків тугоплавких сполук" нагороду одноосібно отримає Євген Солодкий, к.т.н., доцент кафедри високотемпературних матеріалів та порошкової металургії ННІМЗ.

Молоді науковці Київської політехніки вдячні за визнання та адресну підтримку їх праці, створення додаткових можливостей для проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок з пріоритетних напрямів науки і техніки, що свідчить про зацікавленість держави в підвищенні престижу наукових працівників.

Дата події