Віта Галиш. Наполегливо працювати та самовдосконалюватися

Десять років тому щаслива і схвильована Віта Галиш тримала в руках диплом магістра з відзнакою про закінчення Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" та мріяла про майбутнє. Сьогодні вона кандидат хімічних наук, старший викладач кафедри екології та технології рослинних полімерів ІХФ, переможець конкурсу "Молодий викладач-дослідник 2018".

Між цими датами – напружена праця викладача і дослідника, невпинний пошук науковця. У 2011 р. В. Галиш працювала інженером в Інституті сорбції та проблем ендоекології НАН України. У 2011–2014 рр. навчалася в аспірантурі при Інституті хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України.  У 2013 р. та  2015 р. виконувала науково-дослідну роботу в Технічному інституті м. Зволена (Словакія) та Університеті Ка-Фоскарі м. Венеція (Італія). У 2015 р. Віта Василівна захистила кандидатську дисертацію, отримала науковий ступінь кандидата хімічних наук. З 2015 р. – старший викладач КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Вона автор більше ніж 80 наукових праць, брала участь у міжнародних конференціях, що проводилися в Румунії, Польщі, Словаччині, Іспанії. Читає курси "Комплексна хімічна переробка рослинної сировини" та "Очистка та рекуперація промислових викидів целюлозно-паперових підприємств", веде лабораторні та практичні заняття з фахових дисциплін. У грудні 2018 р. пройшла стажування в Королівському технологічному інституті (Стокгольм, Швеція). Крім наукової роботи, активно займається методичною роботою, а також профорієнтаційною роботою серед учнів старших класів шкіл та студентів коледжів.

Сфера її наукових інтересів – розробка ефективних екологічно безпечних, маловідходних, ресурсозберігаючих способів утилізації твердих рослинних відходів агропромислового комплексу з одержанням продуктів багатофункціонального призначення. Наукова робота полягає в хімічному модифікуванні рослинних відходів сільського господарства (солома різних культур) та харчової промисловості (шкірки плодово-ягідних культур). З них одержують волокнисті напівфабрикати для виробництва картонно-паперової продукції й лігноцелюлозних матеріалів, які використовують як біосорбенти для поглинання забруднювачів органічного й неорганічного походження, а також як матриць-носіїв лікарських препаратів у виробництві біокомпозитів медичного призначення. Дослідник активно долучає до наукової роботи студентів. У співавторстві зі студентами опубліковано більше 20 наукових праць.

Віта Галиш є учасником програми COST Action – Establishment of a Pan-European Network on the Sustainable Valorisation of Lignin за підтримки Рамкової програми Європейського Союзу "Horizon 2020", яку започатковано з метою об'єднання та координування зусиль науковців різних країн і представників великих та малих підприємств Європи з переробки рослинної сировини для спільних досліджень, пов'язаних з виділенням та фракціонуванням ароматичної складової (лігнін), дослідженням її властивостей, вивченням процесів хімічного та термічного модифікування, використання у виробництві полімерних матеріалів та ароматичних сполук.

Віта Василівна полюбляє подорожувати та відкривати для себе нові цікаві місця, знайомитися з новими людьми, адже це завжди нові можливості та перспективи міжнародної співпраці. У планах на майбутнє – наполегливо працювати та самовдосконалюватися.

Інф. ІХФ