Попри війну життя триває, зокрема й у Київській політехніці. Від 4 квітня освітній процес в університеті поновився у більш гнучкому режимі, адаптованому до можливостей кожного студента.

Проректор з навчальної роботи КПІ Анатолій Мельниченко пояснив, чого саме очікувати КПІшникам від навчання найближчим часом.

Як тепер відбувається навчання?

Нині є кілька можливостей продовжити навчання. Ті, хто має змогу вчитися в синхронній формі, навчаються дистанційно згідно з розкладом, а ті, хто не має такої змоги, – навчаються асинхронно, ознайомлюючись з теоретичним матеріалом і виконуючи завдання у зручний для них час.

Форма опанування тієї чи іншої дисципліни узгоджується з викладачем, якому слід бути готовим до різних варіантів освітньої взаємодії зі студентами. Дедлайни здавання робіт (розрахункових, курсових тощо) потрібно встановлювати з огляду на реальні можливості кожного студента дотримати їх, а нараховування штрафних балів за порушення таких дедлайнів треба скасувати.

Для підвищення ефективності навчального процесу в університеті спрощено процедуру визнання результатів, отриманих за результатами неформальної / інформальної освіти. Тепер рішення про визнання результатів такого навчання ухвалює сам викладач, а предметна комісія створюється тільки в спірних випадках.

Також тимчасово знято обмеження на кількість кредитів, які можуть бути визнані за навчальний рік. У разі якщо студент волонтерить, боронить країну зі зброєю в руках або просто не має можливості регулярно опрацьовувати матеріал і виконувати завдання — передбачено варіант отримання індивідуального графіка чи академічної відпустки за спрощеною процедурою.

Як бути цьогорічним випускникам?

На сьогодні за узгодженням зі студентами зі 123 освітніх програм бакалаврату за 67 ухвалено рішення про зміну форми атестації на атестаційний іспит. У таких ситуаціях вносяться зміни в навчальні плани, розробляються програми атестаційних екзаменів і критерії оцінювання. Навіть за умови зміни форми атестації з виконання бакалаврської роботи на атестаційний екзамен передбачено, як виняток, можливість доповісти на екзамені результати роботи, якщо вона була підготована раніше, і отримати на основі цього екзаменаційну оцінку.

Крім того, за рішенням Методради для окремих освітніх програм, що мають чинний сертифікат про акредитацію спеціальності (а не освітньої програми), можна застосувати додаткову модель: залишити написання бакалаврської роботи тим студентам, які бажають і мають можливість підготувати таку роботу, а решту студентів (які хочуть складати атестаційний екзамен через неможливість виконати бакалаврську роботу) за їхніми заявами перевести на новостворену освітню програму. Вона змістовно відрізнятиметься від попередньої тільки обсягом переддипломної практики й складанням екзаменаційного іспиту. У разі переведення на таку програму академрізниця не складається.

Для випускників магістерського рівня, що навчаються за освітньо-науковими програмами, форма атестації залишається без змін — підготовка і захист магістерської дисертації.

Що робити у разі виникнення проблем чи непорозумінь?

Політика університету передбачає, що кожному студентові, який має бажання продовжувати навчання, необхідно сприяти в реалізації права на освіту відповідно до його наявних можливостей і з урахуванням ситуації та обставин, які на цей час склалися, а сам процес навчання має бути максимально гнучким і зручним.

У разі виникнення порушень чи непорозумінь з викладачами щодо формату навчання за конкретною дисципліною або якихось необґрунтованих вимог студент може звернутися до завідувача кафедри, декана або проректора за відповідним напрямом діяльності. Також оперативно опрацьовуються звернення до ботів підтримки ДНВР і деканатів.

Зазначимо, що ще в період оголошених позачергових весняних канікул університет опублікував перелік дисциплін платформи дистанційного навчання «Сікорський», на які студент міг зареєструватися і пройти з подальшою можливістю їх зарахування, наприклад, як вибіркових.

Бережіть себе й не втрачайте наснаги!

Пресслужба КПІ ім. Ігоря Сікорського

Дата події