Відкритість кордонів, наукова мобільність наших викладачів і студентів підносить імідж Київської політехніки у світі, дозволяє їм провадити найсучасніші, у т.ч. міждисциплінарні, дослідження на новітньому обладнанні у складі міжнародних наукових колективів, сприяє професійному зростанню молодих фахівців та їх авторитету в Європі.

Переможниця університетського конкурсу "Молодий викладач-дослідник 2019" Світлана Нагірняк – донедавна асистент кафедри технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології – останні кілька років вивчала наноструктурні порошки оксидів металів, зокрема станум (ІV) оксид, який демонструє низку характерних функціональних властивостей і знаходить широке застосування в різних сферах матеріалознавства та технологій.

З 2017 року Світлана Валеріївна працювала асистентом на рідній кафедрі й активно здійснювала наукову діяльність у рамках державних та міжнародних проєктів. Зокрема, була учасником українсько-білоруського та відповідальним виконавцем українсько-індійського проєктів. Для підвищення професійного рівня брала активну участь у міжнародних конференціях та проходила стажування за кордоном. Так, у 2018 році в рамках проєкту Erasmus+ разом з колегами стажувалася в Університеті Лімерика (Ірландія). У 2019 році отримала грант на участь у міжнародній літній школі зі сталої хімії в Університеті Лейфана в Люнебурзі (Німеччина). У 2020 році стала стипендіаткою DAAD.

Свій шлях у КПІ С.Нагірняк розпочала в 2006 році, коли вступила на перший курс хіміко-технологічного факультету. Починаючи з 4-го курсу вона зацікавилася науковими дослідженнями. У рамках магістерської дисертації студентка зосередилася на синтезі та дослідженні властивостей наноструктур стануму (IV) оксиду як перспективного матеріалу функціональних приладів. У 2012 році отримала диплом з відзнакою магістра з хімічної технології та інженерії.

Дослідження, виконані в межах магістерської роботи, продовжила при написанні кандидатської дисертації, працюючи над синтезом наноструктур SnO2 різної морфології під керівництвом доцента кафедри ТНР, В та ЗХТ, к.х.н. Тетяни Анатоліївни Донцової. Так, у рамках дисертаційної роботи було одержано наноструктури стануму (IV) оксиду різної морфології, встановлено технологічні особливості їх синтезу та досліджено фізико-хімічні властивості з метою подальшого використання в якості чутливих матеріалів для металоксидних хеморезистивних газових сенсорів. Під час навчання в аспірантурі молодий науковець отримала стипендію програми Фулбрайта "Fulbright Faculty Development Program" для проведення досліджень в Університеті Центральної Флориди (Орландо, США). Кандидатську дисертацію успішно захистила в 2018 році з присвоєнням звання кандидата технічних наук за спеціальністю "Технологія неорганічних речовин".

У 2020 році Світлана отримала DAAD пост-док стипендію на проведення наукових досліджень у Німеччині. На жаль, при оформленні стажування в університеті виникли організаційні труднощі, через що їй довелося звільнитись з посади і продовжити своє кар'єрне зростання вже окремо від КПІ.

Світлана вдячна своїм колегам з наукової групи Тетяні Анатоліївні Донцовій та Олені Іванівні Янушевській за підтримку та плідну співпрацю і сподівається на майбутнє продовження робіт.