Рішенням Комітету з державних премій України Премію Президента України для молодих вчених у 2020 р. присуджено роботі "Науково-методологічні засади забезпечення енергоефективності будівель шляхом впровадження ефективних систем теплопостачання й теплового захисту", що підготована колективом авторів: І.Ю.Білоус (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ), О.М.Недбайло (ІТТФ НАН Україна, м. Київ), А.О.Чейлитко (ЗНУ, м. Запоріжжя), Г.В.Кошлак (ІФНТУНГ, м. Івано-Франківськ). Премія присуджується за видатні досягнення в галузі природничих, технічних та гуманітарних наук, які сприяють подальшому розвитку науки, суспільному прогресу й утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі.

Результати дослідження, отримані колективом авторів за участю І.Ю.Білоус, спрямовані на підвищення рівня прогнозування й управління споживанням, визначення енергетичних характеристик, вдосконалення нормативної бази для оцінки енергоефективності будівель та забезпечення належних умов комфорту. Автори роботи неодноразово спільно брали участь у міжнародних конференціях України та Польщі, де й зацікавилися науковою співпрацею. Тема наукових інтересів є надзвичайно актуальною на сьогодні, зважаючи на розвиток законодавчо-нормативної бази та державних будівельних норм стосовно енергетичної ефективності будівель та підвищення вимог щодо мікроклімату й умов комфортності в будівлях.

Інна Юріївна Білоус – доцент кафедри теплотехніки та енергозбереження – пройшла шлях від студентки ІЕЕ до фахівця у сфері енергоефективності будівель. Отримавши у 2013 р. диплом магістра з відзнакою, І.Ю.Білоус вступила до аспірантури КПІ ім. Ігоря Сікорського, а в 2019 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня к.т.н. під керівництвом завідувача кафедри В.І.Дешка.

Ще будучи студенткою, Інна Юріївна активно брала участь у науково-практичній роботі, виконувала енергетичні аудити будівель і писала статті за тематикою енергоефективності. На сьогодні вона має 82 публікації, з них 68 наукових (у тому числі 7 статей у міжнародних рецензованих фахових виданнях Scopus), 3 колективні монографії, 2 свідоцтва авторського права та 6 навчальних посібників.

І.Ю.Білоус є керівником наукового гуртка "Програмні комплекси для моделювання енергетичних процесів у будівлях". Вона активно залучає студентів до наукової діяльності: на Міжнародному конкурсі "Black Sea Science" роботи її студентів відзначені дипломом ІІ ступеня в 2019 та 2020 рр. Наукові студентські роботи під керівництвом І.Ю.Білоус неодноразово були відзначені на всеукраїнських конкурсах.

Інна Юріївна є стипендіаткою Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2018-2020 та 2020-2022 рр.), лауреатом конкурсу КПІ ім. Ігоря Сікорського "Молодий викладач-дослідник" (2018, 2019 рр.). У 2019 році пройшла до фіналу конкурсу "Жінки української енергетики" в номінації "Освітянка року".

Доцент І.Ю.Білоус веде активну методичну та організаційну роботу, є відповідальною за навчально-виховний напрям на кафедрі, займається підтримкою й супроводом системи "Електронний кампус" та є членом стипендіальної комісії ІЕЕ. Також входить до оргкомітету Всеукраїнської студентської олімпіади з енергетичного менеджменту.

Результати наукових досліджень І.Ю.Білоус впроваджено в навчальний процес: нею розроблений цикл комп'ютерних практикумів з дисциплін "Методи енергетичного моніторингу та енергоаудиту", "Системи виробництва та розподілу енергії", "Методи енергетичного аналізу в теплотехнологіях", "Енергозбереження в будівлях та спорудах". Під її науковим керівництвом захищають дипломні проєкти бакалаври та магістри. У розділі "Науково-дослідний інжиніринг" вони виконують моделювання енергоспоживання будівлі в спеціалізованих програмних продуктах з визначенням енергетичних характеристик та аналізом енергетичного, економічного й екологічного ефекту від комплексної термомодернізації будівель.

Інна Юріївна є надзвичайно цілеспрямованою особистістю, за відносно невеликий період часу після закінчення університету має такі високі професійні здобутки, користується авторитетом та повагою серед студентів і співробітників ІЕЕ. Активний характер і працелюбність не дозволяють Інні Юріївні зупинятися на досягнутому.

Щиро вітаємо колегу із заслуженою перемогою, бажаємо здійснення творчих задумів та нових звершень у викладацькій і науковій роботі!

М.М. Шовкалюк, доцент кафедри ТЕ