Студенти кафедри МАХНВ вчаться моделювати та проєктувати обладнання для хімічних нафтопереробних та целюлозно-паперових виробництв. Під час навчання знань та практичних навичок вони набувають, зокрема, і в студентських наукових осередках, де створено сприятливі умови для самостійної творчої, навчальної та наукової роботи.

Науковий гурток кафедри

"Науково-дослідна робота студентів є продовженням і поглибленням навчального процесу та організується безпосередньо на кафедрі, у науково-дослідних, проєктно-конструкторських та інших організаціях, на профільних виробництвах, з якими укладено договори про співпрацю, – поінформував завідувач кафедри МАХНВ проф. Я.М.Корнієнко. – Студенти, які досягли вагомих результатів, можуть бути рекомендовані науково-методичною радою гуртка та кафедрою для вступу на навчання до магістратури та аспірантури".

Його доповнює керівник студентського наукового гуртка к.т.н., ст. викладач Р.В.Сачок: "Ми залучаємо студентів до науково-дослідної діяльності, участі в наукових та бізнес-проєктах, науково-практичних заходах та конкурсах, створюємо умови для творчого зростання в процесі навчання й оволодіння фахом для майбутньої професійної діяльності та кар'єрного зростання".

У гуртку студенти складають анотації та реферати за матеріалами вітчизняної й іноземної спеціальної літератури, набувають навичок проведення експерименту та обробки отриманих результатів, проєктування устаткування різного типу та призначення; проєктують та виготовляють лабораторні установки, за результатами проведених досліджень пишуть наукові статті, беруть участь у конкурсах стартапів та конференціях, оформлюють заявки на отримання охоронних документів на інтелектуальну власність. Ця робота дозволяє їм підняти свій рейтинг, а групі отримати додатковий стипендіальний фонд.

Гуртківці створили аналізатор палива

прототип приладуКолективом студентів під науковим керівництвом к.т.н., ст. викладача Я.Г.Двойноса створено прототип приладу для вимірювання та аналізу реологічних характеристик (плинність і деформація під впливом прикладених сил. – Авт.) паливно-мастильних матеріалів, що був представлений на конкурсі стартапів Sikorsky Challenge 2018.

Про свою розробку розповідає один із авторів – четвертокурсник Павло Євзютін: "Прототип, розроблений нами з метою ідентифікації та вибору оптимальних технологічних режимів експлуатації аналізатора, складається зі скляного мірного циліндра та електронного блока. Класичний експеримент Стокса передбачає вимірювання в'язкості речовини за швидкістю осадження сферичного тіла. Створений прототип приладу вимірює час, за який сфера, рухаючись під дією сили тяжіння, проходить від одного лазерного променя до іншого в середовищі, в'язкість якого вимірюється. Похибка при повторюванні експериментів менше 1%".

"Для обробки результатів було створено математичну модель та програму розрахунку в середовищі MathCad, яка дозволяє не тільки розрахувати в'язкість ньютонівської рідини, а й визначити коефіцієнти для ступеневої моделі реологічної поведінки рідини, що дозволяє ідентифікувати природу (походження) рідини", – уточнюють його колеги, співавтори й одногрупники Олег Італьянцев та Валерія Гавриленко.

Автори проєкту самостійно розробили креслення корпусу та каркасу  (2D-різка з фанери та метакрилату), креслення кріплень корпусу, лазерів та лінійки фоторезисторів (3D-принтер), схему та друковану плату, яку виготовили самостійно. Перевагою приладу є те, що для його роботи не потрібен комп'ютер – усі данні виводяться на дисплей. Живлення – побутова розетка або акумулятор 12 В.

Подальша робота авторів проєкту спрямована на впровадження приладу у промисловість (завод технічного мастила АРІАН) для  контролю якості мастил, вдосконалення програмного забезпечення відповідно до вимог стандартів DIN 53015 й ISO 12058 та сертифікацію вимірювального приладу як офіційного в Україні.