З 12 жовтня по 1 листопада в університеті здійснювались заходи першого календарного контролю виконання індивідуальних навчальних планів студентами 1–4 курсів бакалаврату та 1-го курсу магістратури. Відповідно до нового Положення про поточний, календарний та семестровий контроль результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського (затверджене наказом ректора від 05.08.2020 року № 7/137) календарний контроль проводиться двічі на семестр обов'язково на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти.

Традиційно результати календарного контролю вносяться викладачами до відповідного модуля в системі "Електронний кампус" (ЕК) і є доступними для перегляду студентами та керівництвом випускових кафедр. Це дозволяє здійснити предметний аналіз та обговорення результатів на засіданнях кафедр та з'ясувати причини невиконання студентами індивідуальних навчальних планів.

Враховуючи наявність вибіркових дисциплін, для даного календарного контролю крім традиційних оцінок "задовільно" (з) та "незадовільно" (нз) введено додаткову оцінку "не вивчає" (нв), яка застосовується винятково для вибіркових дисциплін і проставляється тим студентам, які певну дисципліну з множини вибіркових не вивчають. В ЕК надано пояснення для викладачів щодо особливостей застосування нових оцінок.

Загальні результати календарного контролю такі.

На бакалаврському рівні участь у календарному контролі взяли 16924 студенти, з яких 55,3% отримали оцінку "задовільно" з усіх дисциплін і 17%, навпаки, мають незадовільні результати також з усіх дисциплін, що свідчить про регулярне невиконання ними індивідуальних навчальних планів і вимог рейтингових систем оцінювання.

Порівняно з першим календарним контролем 2019/2020 навчального року, поліпшення результатів спостерігається в Інституті прикладного системного аналізу, Інституті телекомунікаційних систем, на радіотехнічному факультеті, факультеті бiотехнологiї i бiотехнiки та фізико-математичному факультеті.

На першому курсі магістерського рівня вищої освіти в календарному контролі взяли участь 1660 студентів. Із них 44,8% отримали позитивні оцінки, а 21,4% мають незадовільні результати з усіх дисциплін. Остання цифра є досить тривожною, оскільки свідчить про неналежне ставлення магістрантів до навчального процесу.

Порівняння з минулорічними результатами для магістрантів у відносних одиницях свідчить про покращення результатів в Інституті енергозбереження та енергоменеджменту, Інституті прикладного системного аналізу, Інституті телекомунікаційних систем, на факультеті бiотехнологiї i бiотехнiки. Однак слід враховувати, що минулого року календарний контроль для студентів магістратури здійснювався за рішенням факультетів/інститутів і не був обов'язковим.

Традиційні запитання від студентів після завершення календарного контролю: що робити, якщо отримав незадовільні результати з однієї або декількох дисциплін, і чи загрожує це відрахуванням? Враховуючи, що метою календарного контролю є моніторинг виконання студентами індивідуальних навчальних планів згідно з графіком навчального процесу, отримання незадовільних результатів свідчить про неналежне виконання індивідуального навчального плану і потребує ліквідації поточних заборгованостей з різних видів робіт у межах кожної дисципліни. Якщо студент цього не зробить, то з великою ймовірністю отримає незадовільні результати з другого календарного контролю і, можливо, навіть не буде допущений до семестрового контролю, тобто матиме всі шанси бути відрахованим. Тому рекомендувати студентам можна лише одне: врахуйте незадовільні результати і зробіть усе, щоб виправити ситуацію з навчанням.

Ще одне запитання, яке можна побачити доволі часто: чи можуть мене відрахувати з університету, якщо я маю незадовільні результати з обох календарних контролів з однієї дисципліни? Відповідь – ні. Але такі результати свідчать про те, що у студента виникли суттєві проблеми з даною дисципліною, і якщо він не виправить ситуацію до початку семестрового контролю, то матиме всі шанси отримати академічну заборгованість. Залежно від ступеня невиконання вимог рейтингової системи оцінювання, студент може бути допущений до ліквідації заборгованості до початку наступного семестру, йому може бути рекомендовано повторне вивчення даної дисципліни або ж неліквідована заборгованість стане підставою для відрахування.

Нагадуємо, що другий календарний контроль розпочнеться з 30 листопада і триватиме до 12 грудня, тому часу для покращення результатів навчання у студентів залишається не дуже багато.

З 21 грудня почнуться заходи семестрового контролю з тих дисциплін, з яких пари відбуваються раз на тиждень і передбачено семестровий контроль у формі заліку чи захисту курсових проєктів/робіт. Закликаємо студентів активізуватись і позакривати всі наявні борги по навчанню.

До викладачів прохання чітко дотримуватися вимог власних рейтингових систем оцінювання, доведених до відома студентів на початку семестру, і пояснювати студентам обсяг робіт, виконання яких передбачено для отримання позитивної оцінки при проведенні календарного контролю з навчальної дисципліни. А також уважно виставляти результати календарного контролю в ЕК, не припускаючись помилок з оцінками, і чітко контролювати відповідність списків студентів в ЕК та списків груп, отриманих від деканатів факультетів/інститутів.

Тетяна Хижняк, начальник відділу навчально-виховної роботи ДНВР

Дата події