Проєкт з довгою, але промовистою для фахівців назвою "Одночасне перетворення теплоти навколишнього середовища та небажаних вібрацій в електроенергію за допомогою нанотрибоелектрифікації під час інтрузії/екструзії рідини, що не змочує, в нанопори/з нанопор" здобув у конкурсі H2020-FETPROACT-2018-2020 в рамках HORIZON 2020 схвальне рішення і тепер перебуває у стані підписання грантової угоди. Над ним працюватиме міжнародний консорціум, до складу якого входять наукові колективи з шести європейських країн (Іспанія, Італія, Україна, Польща, Великобританія, Бельгія). Нашу країну в проєкті представляє лабораторія термомолекулярної енергетики (ТМЕ) Інституту енергозбереження і енергоменеджменту (ІЕЕ) КПІ ім. Ігоря Сікорського (науковий керівник – к.т.н., доц. кафедри теплотехніки та енергозбереження В.П.Студенець).

У роботі запропоновано новий високоефективний метод та апарати для одночасного перетворення механічної та теплової енергії в електрику за допомогою нано­трибоелектрифікації з нульовою емісією при інтрузії/екструзії рідини, що не змочує, у нанопористі тверді речовини. Створено консорціум багатопрофільних команд, що спеціалізуються на фізиці, хімії, матеріалознавстві та техніці, щоб виконати проєкт за допомогою найсучасніших методів MD симуляції, калориметрії високого тиску та діелектричної спектроскопії, синтезу та характеризації матеріалів, а також розробки прототипу. Запропонований метод може бути використаний для відбору енергії в широкому діапазоні технологій, коли вібрація та тепло набувають надлишку (залізничний транспорт, авіація, побутові прилади, буріння тощо). Заключний етап проєкту передбачає розробку регенеративного демпфера-амортизатора та випробування на місцях для радикального розширення максимального діапазону гібридних авто або електромобілів.

Координатором і натхненником проєкту є Ярослав Гросу (Dr.Y. Grosu, CICenergigune, Spain), випускник ФТІ, колишній аспірант та викладач кафедри теплотехніки та енергозбереження ІЕЕ, ексспівробітник лабораторії ТМЕ ІЕЕ. До виконання проєкту також долучилися  співробітники кафедри електроме­ханічного обладнання енергоємних виробництв ІЕЕ д.т.н. В.М.Сліденко, к.т.н. Л.К.Лістовщик, пров. інж. В.С.Лесик.

Науково-технологічний напрям "Термомолекулярна енергетика" започаткував у КПІ на початку 90-х років минулого сторіччя професор В.А.Єрошенко (1940-2015). У межах цього наукового напряму проводяться роботи з акумулювання та перетворення енергії з використанням поверхневих явищ у високодисперсних системах з наступним створенням ефективних енерго­пристроїв різного класу на базі гетерогенних робочих тіл: гідрокапілярних демпферів, акумуляторів, виконавчих механізмів з технічними характерис­тиками, що значно перевищують традиційні аналоги.

Колектив кафедри теплотехніки та енергозбереження ІЕЕ щиро вітає своїх колег і бажає нових звершень!

Марина Шовкалюк, доцент кафедри теплотехніки та енергозбереження ІЕЕ