Київська політехніка по праву пишається своїми науковими школами, забезпечивши спадковість поколінь дослідників та залучення молоді до розв'язання актуальних наукових і технічних завдань сьогодення. Співробітники університету за результативні розробки й дослідження, кращі публікації в наукових журналах, що індексуються в наукометричних базах Scopus і Web of Science, отримують визнання та винагороду.

Зокрема, представники Інституту енергозбереження та енергоменеджменту неодноразово ставали переможцями конкурсу "Молодий викладач-дослідник". Це свідчить не лише про відмінну підготовку фахівців на базі інституту, але й про зацікавленість обдарованої молоді проблемами енергетичної безпеки та енергоефективності України. Над аналогічними проблемами працює к.т.н., старший викладач кафедри електропостачання ІЕЕ Віталій Опришко – переможець університетського конкурсу "Молодий викладач-дослідник 2019".

Наукова робота В.Опришка розпочалась з магістратури. Тоді перемогу на відкритому конкурсі молодих учених та енергетиків "Молодь – енергетиці України 2013" отримала його робота "Оцінка доцільності та ефективності інтеграції джерел розподіленої генерації для об'єкта промислового, комерційного чи житлового сектору". Отримавши ступінь магістра за спеціальністю "Енергетичний менеджмент" у 2014 році, перспективний науковець за рекомендацією наукового керівника д.т.н., проф. Сергія Денисюка вступив до аспірантури за спеціальністю "Енергетичні системи та комплекси". Навчання завершилося захистом дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за темою "Оцінювання ефективності керування попитом у системах електропостачання з активним споживачем". 

У роботі вдосконалено механізм оптимізації добового графіку електроспоживання на прикладі житлового комплексу з можливістю акумулювання енергії, розширено систему показників втрат електроенергії за рахунок оцінювання факторів нерівномірності споживання електроенергії та ін. Отримані результати впроваджено в ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі", передано до використання Національній комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПАТ "Київенерго", впроваджено в навчальному процесі кафедри електропостачання КПІ ім. Ігоря Сікорського.

У 2018 році Віталій Опришко виступив відповідальним виконавцем дослідження "Розробка моделі оптимального функціонування енергетичних хабів в інтелектуальних системах енергопостачання України" (робота виконувалася на грант Президента України). Також він брав участь у науково-дослідних роботах "Розроблення науково-методологічних основ агрегування та керування віртуальними електростанціями і активними споживачами в умовах енергоринку" та  "Дослідження оптимального функціонування інтегрованих систем енергозабезпечення споживачів із застосуванням комплексного акумулювання електричної та теплової енергій". Дослідник опублікував більше 20 наукових робіт, є співавтором навчального посібника "Енергетичний аудит".

Віталій Опришко – не лише успішний науковець, а й ефективний викладач. Його поважають колеги, високо оцінюють студенти (про це свідчать різноманітні опитування та рейтинги). Тож хочеться побажати молодому дослідникові нових звершень у науковій та викладацькій діяльності.