Учасники науково-технічної конференції "Перспективи  телекомунікацій 2020",  про яку вже писав "Київський політехнік" (див. №15 від 23 квітня 2020 р.), особливо відзначали   активну участь студентів Інституту телекомунікаційних систем у науково-дослідній роботі університету.

Студентська активність у цьому напрямі є однією з важливих складових підготовки висококваліфікованих фахівців для галузі інфокомунікацій України. Тому одним з кількісних критеріїв ефективності участі студентів ІТС у виконанні державних, ініціативних та госпдоговірних науково-дослідних робіт є апробація результатів на міжнародних конференціях і семінарах, а також Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт. В ІТС ця апробація здійснюється на двох щорічних міжнародних науково-технічних  конференціях. Це насамперед "Перспективи телекомунікацій", на якій  студенти представляють доповіді, підготовлені спільно з викладачами або особисто. А також конференція для студентів та аспірантів "Перспективи розвитку інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем".

 До найуспішніших доповідей, скажімо 2018 року, слід також додати виступ команди студентів ІТС (керівник – проф. Лариса Глоба) на Шостій міжнародної конференції з телекомунікацій та мережевих технологій BlackSeaCom. Сутність доповіді – опис власного підходу до розподілу ресурсів у віртуалізованих мобільних мережах з демонстрації моделі ядра мобільної мережі України, що використовує запропонований підхід.

Особливістю Міжнародної науково-технічної конференції "Перспективи телекомунікацій 2020" стало її проведення в онлайн-режимі через COVID-19. Слід відзначити істотно кращу активність студентів 3-5 курсів у роботі конференції порівняно з минулими роками.  Всі доповіді студентів були актуальними, спрямованими на висвітлення того чи іншого аспекту в розвитку інфокомунікацій. А кращою була визнана доповідь студентки 3-го курсу Катерини Мартинової "Комплексна аналітична модель обслуговування на хмарному сервері повідомлень із ознаками пріоритетів" (керівник – проф. Леонід Уривський).

20–22 квітня 2020 р. на базі Одеської національної академії зв'язку ім. О.С. Попова, також в онлайн-режимі, відбувся 2-й етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. На конкурсі у двох секціях було представлено 34 студентські роботи з 14 закладів вищої освіти України. Три з них виконали студенти кафедри інформаційно-телекомунікаційних мереж ІТС: Олександр Буцик, Марина Миніч та Анастасія Мороз.

Диплом ІІ ступеня  отримала Анастасія Мороз з конкурсною роботою "Аналіз та прогнозування лояльності абонентів у телекомунікаційній мережі на основі технології машинного навчання" (керівник – проф. Лариса Глоба).

Євгеній Якорнов, професор кафедри телекомунікацій ІТС