14 грудня відбулося засідання Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського. На ньому ректор Михайло Згуровський виступив зі звітом про підсумки роботи університету в 2020 році, основні положення якого ми представляємо нижче.

УПРАВЛІННЯ УНІВЕРСИТЕТОМ

2020 року КПІ, як і уся світова громадськість, постав перед небаченим раніше викликом – пандемією COVID-19. Це змусило університет у стислі терміни перебудовувати усі напрями роботи. Втім, й за цих нових умов, КПІ продовжував виконувати усі покладені на нього завдання і втілювати свою стратегію розвитку. Університет взяв курс на започаткування нових освітніх програм, формування нових наборів компетентностей, на поглиблення фундаментальної складової підготовки сучасних фахівців. Тривало реформування системи управління університетом: оптимізації її структури, вдосконалення функцій, автоматизації управлінської діяльності. Відбулося розмежування повноважень Вченої Ради і адміністрації університету.

АДМІНІСТРАТИВНО-УПРАВЛІНСЬКА РОБОТА

Зокрема, на базі зварювального та інженерно-фізичного факультетів створено Інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є. О. Патона, який спільно з провідними установами НАН України та великими високотехнологічними компаніями сьогодні формує навчально-науково-інноваційний кластер в одній з найважливіших галузей української промисловості. В процесі структурного укрупнення нині перебуває ряд кафедр університету – задля досягнення ними показників діяльності відповідно до стандартів вищої школи.

Створено Раду з питань розвитку КПІ, що спрямовує фінансові ресурси на розв’язання пріоритетних завдань університету.

З метою якнайповнішої інтеграції освітньої, наукової та інноваційної роботи створено Координаційну раду, що аналізує й удосконалює освітні програми, формує дослідницькі та інноваційні компоненти кожної з них.

Реорганізовано Департамент інформатизації управлінської діяльності університету.

Запроваджено систему електронного документообігу й підключено її до міжвідомчого обміну електронними документами.

ВЧЕНА РАДА

Одним із головних завдань Вченої ради КПІ стало залучення її потужного інтелектуального потенціалу до напрацювання важливих експертних знань і рішень з усіх напрямів діяльності університету.

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Кардинально змінено нормативну базу КПІ, зокрема ухвалено «Положення про організацію освітнього процесу», «Положення про дистанційне навчання та Регламенти роботи в дистанційному режимі», «Положення про індивідуальний навчальний план», «Положення про сертифікатні програми», «Положення про реалізацію права на вибір навчальних дисциплін».

Положення про організацію освітнього процесу

Нормативно врегульовано питання підготовки здобувачів за дуальною формою навчання через ухвалення відповідного Положення та розширення переліку кафедр, що реалізують таку підготовку спільно з провідними роботодавцями.

Університет кардинально змінив систему вибору навчальних дисциплін студентами, зокрема через систему «Електронний кампус», і надав додаткову можливість реалізовувати індивідуальну траєкторію через сертифікатні програми.
Активізувалася робота з підготовки докторів філософії та докторів наук. 2020 року до докторантури вступило 7 осіб (2019-го – – 1 особа); до аспірантури – 248 осіб (2019-го – 240 осіб).

Цьогоріч розпочався процес зовнішньої акредитації освітніх програм через НАЗЯВО. Загалом упродовж року успішно пройшли акредитацію 15 програм першого та другого рівня. Одна з них визнана зразковою. Отриманий досвід довів, що зовнішня акредитація є дуже важливою справою, яка після повного її завершення суттєво вдосконалить вищу освіту країни й очистить її від застарілих складових, які не відповідають сучасним вимогам та запитам економіки й суспільства. Це очищення з боку НАЗЯВО може торкнутися й КПІ, за умови, якщо сам університет на випередження не виконає комплексу заходів з удосконалення своєї діяльності.

Необхідність тіснішої взаємодії зі стейхолдерами актуалізувала потребу удосконалення інформаційної політики університету. Протягом останнього року запроваджено моніторинг інформаційних ресурсів підрозділів (сайтів, facebook-сторінок, телеграм-каналів). Це сприяло підвищенню інформаційної активності підрозділів, поступовому приведенню їхніх інформаційних ресурсів до сучасних вимог.

Необхідність переходу на дистанційний режим навчання сприяла подальшому розвитку системи адміністрування освітнього процесу на платформі «Електронний кампус» та створенню платформи дистанційного навчання «Сікорський». Зокрема, впродовж останніх 6 місяців платформа «Сікорський» активно наповнювалася новими дистанційними курсами. Їх кількість з травня до листопада цього року зросла втричі й досягла майже 1 000 одиниць.

НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навесні цього року було проведено інвентаризацію наукових шкіл КПІ. Вона виявила 74 такі школи, у складі яких працює 270 наукових груп. Основною метою інвентаризації було отримання ефективного інструменту оцінювання поточного потенціалу наукових шкіл і допомоги йому реалізуватись на національному та міжнародному рівнях.

Здійснювалася координація з підготовки проєктів на перші конкурси НФДУ. КПІ став третім у загальному рейтингу в країні й другим серед ЗВО за загальним обсягом фінансування – 68,6 млн грн за 10 проєктами.

Удосконалено процедури підготовки проєктів на Конкурс МОН. Ця робота показала, що потрібно посилити роль Рад комплексних наукових програм університету на етапі формування проєктів та якості проєктних заявок.

Удосконалено управління госпдоговірною тематикою. Створено і запущено Інтегровану інформаційно-аналітичну систему обліку договорів і спецкоштів.

Підсилено взаємодію наукового та міжнародного департаментів в частині міжнародної проєктно-грантової діяльності, зокрема здійснено супровід 7 білатеральних міжнародних проєктів з Францією, Польщею, Литвою, Латвією, Китаєм, Індією; в космічній сфері – з Польщею та КНР.

Здійснювалося удосконалення інноваційної діяльності та управління інтелектуальною власністю. Суттєво посилено взаємодію зі Всеукраїнської інноваційною екосистемою Sikorsky Challenge, зокрема проведено у змішаному онлайн/офлайн-форматі ІХ Всеукраїнський конкурс стартап-проєктів Sikorsky Challenge 2020.

Удосконалено Політику КПІ у сфері інтелектуальної власності в частині відбору винаходів, супроводу їхнього оформлення та підтримки. Створено електронну базу патентів, яка включає актуальну інформацію про 350 ОПІВ. Відкрито спільний з Мінекономіки Центр підтримки технологій та інновацій (TISC), започаткований Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (WIPO).

Наукова та інноваційна робота

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА

Розроблено нову стратегію роботи зі студентською і шкільною молоддю, яка передбачає активне залучення школярів і студентів до головних напрямів діяльності університету та реалізацію активної громадської позиції через участь у соціальних проєктах.

Розпочато впровадження проєкту «Школа волонтерів КПІ». Спільно з міжнародною студентською організацією ESN (Erasmuus Students Network) активно просувається напрям міжнародного волонтерства за програмами Еразмус та AISEC.

Організовано та впроваджено систему інформаційного супроводу студентів – від моменту їх вступу до завершення навчання в університеті. Зокрема, забезпечено централізоване розв’язання питань оформлення наказів щодо руху контингенту, формування документів про вищу освіту, зберігання документів, формування та реалізації освітніх траєкторій студентів.

Для забезпечення синергії тріади «школяр-винахідник – вступник – студент-науковець» створено єдину профорієнтаційну платформу КПІАбітFest.

Забезпечено відкритий і постійний діалог з працедавцями, впроваджено нові форми заохочення студентської молоді та її професійної самореалізації (стипендіальні програми, залучення до освітніх програм тощо). Створено єдину відкриту базу договорів про партнерство та співробітництво.

Для налагодження системної наукової та інноваційної роботи в університеті організовано взаємодію наукових груп університету зі студентськими гуртками для проведення спільних досліджень і розробок, підготовки майбутніх науковців.

Упорядковано та активізовано функціонування системи програм подвійних дипломів. Розроблено і готується до впровадження проєкт з активізації національної академічної мобільності. Наразі розроблено концепцію проєкту для участі у грантовій програмі Британської ради.

Активно розвивається напрям роботи з інклюзивними студентами – як на рівні університету, так і у контексті міжнародної співпраці. Ефективність цієї діяльності підтверджена включенням представника університету до Ради з питань цифрової доступності для людей з інвалідністю Міністерства цифрової трансформації.

Особлива увага приділяється створенню на базі Департаменту у 31-му корпусі своєрідного сервісного хабу для студентів, де комфортно, затишно, зручно й можна отримати відповіді на будь-які запитання, що турбують.

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Посилено міжнародну проєктно-грантову діяльність в освітній і науково-технічній сферах. Зокрема, 2020 року подана на конкурс міжнародних проєктно-грантових програм 41 проєктна пропозиція і продовжується виконання 62 проєктів науково-технічного спрямування і 91 проєкту освітнього спрямування.

Навіть за умов пандемії 2020 року вдалося набрати на навчання 294 іноземних громадян, і сьогодні їх загальна кількість становить 713 (2019-го – 663).

Здійснена перебудова системи роботи університету зі світовими рейтинговими організаціями. Сьогодні КПІ входить до 4% найкращих із 26 тисяч університетів світу і має максимальний коефіцієнт від внеску міжнародної діяльності до формульного розрахунку фінансування на 2020 рік. Освітні програми КПІ «Engineering – Electrical & Electronic» та «Engineering – Mechanical, Aeronautical» увійшли до 500 найкращих за рейтингом QS.

За участі РТФ, ІТС, ФЕЛ, ФПМ, ФІОТ, ІПСА створено «Академію Хуавей-Україна» в КПІ. 2020 року відкриті нові лабораторії: на ФЕЛ – спільно з компаніями «TOWER JAZZ» та CADENCE (Держава Ізраїль); на ФІОТ – – з «EPAM» (США); на ФЕЛ – з GlobalLogic (США).

За рішенням Міжурядової підкомісії зі співробітництва Китаю і України у сфері мирного використання космічного простору створено Українсько-Китайську лабораторію космічної науки – спільно із Північно-Західним політехнічним університетом Китаю. Розвиток лабораторії буде здійснюватися за рахунок проєктів з фінансуванням китайською стороною.

АДМІНІСТРАТИВНА І ГОСПОДАРСЬКА РОБОТА

Здійснювався комплекс заходів з ліквідації та пом'якшення негативних наслідків, спричинених COVID-19, а саме: створення умов для дистанційної роботи та навчання викладачів студентів. Протягом карантинного періоду всі підрозділи і гуртожитки були забезпечені захисними та антисептичними засобами. Щоденно проводиться обробка приміщень, де перебувають люди, дезінфікційними та хлоровмісними розчинами. Забезпечується самоізоляція у гуртожитках осіб, що хворіють, та контактних осіб. Здійснюється розселення мешканців гуртожитків з дотриманням санітарних норм та рекомендацій МОЗ України.

Велика увага приділялася ремонтним роботам навчальних корпусів і гуртожитків, благоустрою території університету. Зокрема, виконано капітальні ремонти місць загального користування в гуртожитках № 1, 6, 10, 11, 12, 14, 16; виконано капітальний ремонт покрівель в гуртожитках № 4, 12, 14; завершуються роботи зі встановлення семи нових ліфтів у чотирьох гуртожитках; силами служби експлуатації студмістечка виконано поточні ремонти в усіх гуртожитках університету.

Здійснено благоустрій території перед навчальними корпусами № 4, 17, 20, 28. Створено новий сквер «Піонери авіації» за Музеєм авіації та космонавтики.

Реалізовано соціально-економічний проєкт «Посади дерево», висаджено по території Університету понад 200 молодих саджанців різних видів дерев.

Виконано великі обсяги робіт із Програми енергоефективності у навчальних корпусах № 7, 18, 19, Впроваджено систему віддаленого енергомоніторингу навчальних корпусів. Цей комплекс заходів дозволив заощадити під час опалювального сезону минулого та поточного року кошти у розмірі 18 млн грн.

Частково замінено вікна на металопластикові в гуртожитках № 13, 15, 20. Виконано капітальний ремонт теплопункту в гуртожитку № 8 і проводиться реконструкція теплопункту в гуртожитку № 21.

Після закінчення карантинних обмежень в університеті буде запроваджуватися система роздільного збору та сортування сміття.

Посилено заходи з пожежної безпеки на території університету та на базах відпочинку «Політехнік» та «Маяк»; здійснено 86 протипожежних тренувань.

В університеті створюється навчально-науковий оздоровчий комплекс «Здоров’я КПІ» на основі медичної бази кафедри біомедичної інженерії ФБМІ. Серед першочергових завдань – відновлення роботи санаторію-профілакторію при КПІ, який також увійде до комплексу.

Для спрощення системи закупівлі розроблено та впроваджено принципово нову схему постачання планових закупівель, яка буде забезпечувати підрозділи товарами та послугами за принципом «Єдиного вікна».

Департаментом безпеки на фасадах навчальних корпусів університету було встановлено додатково 21 камеру відеоспостереження. Загалом сьогодні на території Університету встановлено 143 камери.

Здійснювався соціальний захист членів колективу університету. Своєчасно сплачувалася заробітна плата і стипендія. У цей складний час університет спромігся в 1,2 раза підвищити матеріальну допомогу своїм співробітникам. За кошти КПІ та спонсорів здійснені закупівлі необхідних антикоронавірусних захисних засобів для усіх гуртожитків і навчальних корпусів університету. Зберігалася атмосфера взаємної поваги, співпраці та взаємодопомоги в колективі, захищалася гідність і академічні свободи студентів і співробітників. Незважаючи на суттєві збурення в українському суспільстві, університетська громада змогла зберегти стабільність і злагодженість своєї роботи, продемонструвати згуртованість і принциповість при виконанні статутних завдань.

Шановні колеги, на цьому дозвольте завершити мій стислий звіт про діяльність КПІ у 2020 році. Бажаю Вам успішного завершення цього року, міцного здоров’я, добра і щастя у майбутньому.

Михайло Згуровський, ректор КПІ ім. Ігоря Сікорського

Дата події