Інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є.О.Патона КПІ  ім. Ігоря Сікорського виступив організатором Міжнародної  наукової  конференції "Матеріали для роботи в екстремальних умовах – 10", яка відбулася наприкінці минулого року. В умовах карантинних обмежень конференція проходила в режимі онлайн.

До оргкомітету надійшло 83 доповіді, з них 23 були розглянуті під час двох днів проведення конференції. Серед авторів доповідей – науковці не лише з України, але й з Японії, Франції та Німеччини. Вони працювали у таких секціях: "Композиційні армовані та порошкові матеріали", "Поліфункціональні покриття та інженерія поверхні", "Матеріали, закристалізовані з розплаву", "Інформаційне забезпечення наукових досліджень у матеріалознавстві", "Синергетика і комп'ютерне моделювання в матеріалознавстві  і металургії", "Наноматеріали та нанотехнології", "Високоентропійні сплави", "Сучасна методика підготовки спеціалістів для інноваційного матеріалознавства".

Зі вступним словом і доповіддю на тему "Сучасні матеріали для роботи в екстремальних умовах" виступив науковий керівник ІМЗ ім. Є.О.Патона КПІ ім. Ігоря Сікорського член-кореспондент НАН України, д.т.н., професор Петро Лобода. Він наголосив, що для сучасних матеріалів у широкому діапазоні температур необхідно реалізувати сукупність унікальних фізико-хімічних властивостей, таких як висока зносостійкість, хімічна та корозійна стійкість, відмінні механічні характеристики. Такі властивості можна реалізовувати шляхом створення наноструктурного стану в матеріалі та формуванням різних композиційних матеріалів, наприклад керамічних композитів LaB6-TiB2.

Практично всі доповіді конференції висвітлювали нагальні проблеми, над якими працюють нині науковці багатьох країн.  Відмінною її рисою було включення до програми секції "Високоентропійні сплави". Серед доповідей на цю тему слід відзначити такі: "Мас-спектрометричний із жевріючим розрядом та рентгенофлуоресцентний аналіз високоентропійних сплавів" (ст.н.с. ІПМ НАН України, д.х.н. Володимир Курочкін); "Композиційні матеріали на основі WC-W2C зі зв'язкою високоентропійного сплаву AlNiCoFeCrV" (к.т.н., доц. Євген Солодкий, кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії); "Фазовий склад сплаву AlCrMnFeCoNi після тривалого окиснення при 900оС" (аспірант Микола Якубів, кафедра металознавства та термічної обробки);  "Використання моделей і методів управління границями зерен для підвищення експлуатаційних властивостей покращувальних сталей" (к.т.н., доц. Олег Кузін, кафедра смарт-технологій з'єднань та інженерії поверхні).

Свої доповіді на конференції зробили й дипломники-магістри кафедри металознавства та термічної обробки, які за тиждень по тому захищали дипломні проєкти перед державною екзаменаційною комісією. Практикою усної доповіді перед широкою науковою спільнотою вони здобули цінний досвід для успішного захисту своїх перших наукових робіт.

Матеріали конференції у вигляді розширених тез  незабаром будуть опубліковані у видавництві університету. З ними можна буде ознайомитися за посиланням.

Мирослав Карпець,
в.о. зав. кафедри металознавства та термічної обробки
ІМЗ ім. Є.О.Патона