Запрошуємо ближче познайомитися з нашим ФСП

Йдеться про «Адміністративний менеджмент» і «Електронне урядування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».

Таке рішення ухвалило Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, що відповідає за акредитування вишів і освітніх програм.

«Для університету, кафедри та факультету це безперечне визнання його досягнень, його роботи та успіхів у навчанні й підготовці кадрів. Ці освітні програми є інноваційними за своїм змістом», – зазначає докторка наук з державного управління професорка Ольга Іваницька.

Акредитація освітніх програм є добровільною і проводиться з ініціативи самих навчальних закладів. Її головні цілі – перевірка відповідності програм установленим критеріям, допомога ЗВО у визначенні сильних та слабких сторін, наближення української вищої освіти до європейських стандартів.

Бакалаврські освітні програми оцінюють за дев’ятьма критеріями (магістерські – за десятьма), серед яких – проєктування та цілі програми, структура та зміст, доступ до програми та визнання результатів навчання, навчання та викладання, контрольні засоби та оцінювання, прозорість та публічність, людські ресурси тощо.

Дата події