– То що ж палитимуть замість вугілля?
– Воду, – відповів Сайрес Сміт. ... – Але воду, розкладену на частини... Це, без сумніву, робитимуть за допомогою електрики... Вода колись використовуватиметься як пальне. Водень і кисень, з яких вона складається... стануть тим невичерпним джерелом тепла і світла, з потужністю якого ніколи не зрівняється ніяке кам'яне вугілля.

Жуль Верн "Таємничий острів"

У зв'язку із загрозою глобальної енергетичної та екологічної кризи в передових країнах світу розробляються альтернативні технології та пристрої, що використовують відновлювану енергію і технологію енергозбереження. Команда науковців ММІ (кафедра прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки) запропонувала технологію, спрямовану на вирішення глобальної проблеми – забезпечення людства енергоносіями.

Одним із проєктів, представлених у фіналі конкурсу стартапів на VIIІ Фестивалі інноваційних проєктів "Sikorsky Challenge 2019", що пройшов у КПІ ім. Ігоря Сікорського, була механотронна гібридна воднева станція з автоматичною системою керування та застосуванням додаткового ультразвукового поля з метою прискорення процесу газовиділення, очищення електродів і перемішування електроліту. Запропонована конструкція може застосовуватися для отримання водню та кисню шляхом електрохімічного розкладення як прісної, так і морської води та раціонального використання енергоресурсів із застосуванням відновлюваних чистих джерел енергії. Науковцями розроблено експериментальний автоматизований зразок автономного водневого комплексу для забезпечення електричною енергією та воднем. Удень за рахунок сонячної енергії установка виробляє водень, який вночі подають в паливні комірки для виробництва електричної енергії і яким можна заправляти водневі автомобілі. Також запропоноване рішення можна використовувати як високотемпературне джерело енергії з температурою полум'я до 2500°С для обробки матеріалів, різання, пайки тугоплавкими металами та зварювання під водою за допомогою спеціально розробленого пальника.

Команда проєкту: завідувач кафедри ПГМ проф. О.Ф.Луговський, доц. І.В.Ночніченко, асист. А.І.Зілінський, ст. викл. Д.В.Костюк, доц. С.В.Струтинський, ст. викл. А.М.Муращенко, студенти В.С.Мирончук, Г.О.Ситнюк, М.М.Довгополий, учень школи № 316 Є.О.Єсаф'єв.

Подальші дослідження за даним напрямом, як повідомив доц. Ігор Ночніченко, будуть сконцентровані на низькоамперному електродинамічному електролізі, із застосуванням резонансних частот збудження молекули води та поєднанням хімічного способу отримання водню з модулями інтенсифікації, що базуються на явищі переносу в процесі фотосинтезу.

Інф. ММІ