Серед робіт, удостоєних Державної премії України з науки і техніки за 2018 рік, привертає увагу спільна розробка Інституту електродинаміки НАН України, КПІ ім. Ігоря Сікорського, НТУ "Харківський політехнічний інститут", ПАТ "Завод Південкабель" – "Електротехнологічний комплекс виробництва кабельних систем надвисоких напруг". Від Київської політехніки в роботі взяв участь д.т.н., доцент кафедри теоретичної електротехніки ФЕА Максим Анатолійович Щерба.

На основі теоретичних досліджень і експериментів автори вирішили наукову проблему підвищення пропускної спроможності та надійності надвисоковольтних кабелів шляхом урахування нелінійних взаємних залежностей між параметрами їхніх елементів і спрощення технології їх виготовлення. Було створено наукові основи розв’язання нестаціонарних задач тривимірного розподілу електромагнітних, теплових і механічних полів у нелінійних середовищах елементів кабелів. Розробники запропонували вдосконалені технології виробництва струмопровідних жил, електротермічної екструзії й нанозміцнення полімерної ізоляції надвисоковольтних кабелів та їх сертифікаційних випробувань.

Вдалося сформувати базові  засади створення електротехнологічних комплексів з виробництва сучасних надвисоковольтних кабельних систем без використання енергоємних екструзійних вертикальних установок висотою понад 100 м.

Як зазначають фахівці, важливість створеного комплексу полягає в тому, що він забезпечує всі потреби України в сучасних кабельних системах, у т.ч. на напругу до 400 кВ, на якій здійснюється інтеграція енергосистем країн Європи. Комплекс використовує виготовлену за спеціальним замовленням екструзійну установку катенарного типу висотою до 12 м, що є енергоефективним рішенням.

Унікальність комплексу полягає у використанні вдосконалених технологій виготовлення всіх елементів кабелів, зокрема катанки для струмопровідних жил із вмістом міді 99,99% (замість допустимих 99,91%) та вмістом кисню – 0,0005% (замість 0,04%). Це забезпечує промислове виробництво сучасних надвисоковольтних кабелів з рівнем часткових розрядів у їхній ізоляції вдвічі меншим допустимого, підвищуючи імідж України як промислово розвиненої країни.

За  останні 10 років впроваджено більше 1100 км кабелів на напруги 110–400 кВ виробництва ПАТ "Завод Південкабель". Економічний ефект від впровадження результатів роботи склав  понад 4,7 млрд грн.

Інф. ФЕА