Фестивалі науки є найкращим світовим форматом популяризації науково-технічних досягнень. Всеукраїнський фестиваль науки – це масштабний загальнодержавний проект з популяризації науки, який проводиться в рамках свята "Дні науки" в Україні. Засновником фестивалю у 2007 р. стала НАН України, до складу якої входить 170 наукових інститутів.

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України та КПІ ім. Ігоря Сікорського пов'язує багаторічна плідна співпраця у сфері наукових досліджень та  підготовці висококваліфікованих, творчо мислячих молодих спеціалістів, здатних забезпечити інноваційну спрямованість і сталий розвиток економіки країни, продовжити кращі традиції вітчизняної прикладної та фундаментальної науки й повернення почесного звання – науковець, яке в усі часи було гордістю нашої держави. Одним із проявів такої співпраці стала Премія КМ України 2015 р. за спільну роботу "Розроблення та впровадження сенсорних контрольно-інформаційних технологій".

У рамках цьогорічних днів науки було проведено величезну кількість заходів для учнів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та студентів закладів вищої освіти. Зокрема, 22 травня на запрошення керівництва Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України цей заклад відвідали студенти другого курсу (гр. ОФ-71) кафедри загальної фізики та фізики твердого тіла ФМФ.

Екскурсія почалася з музею інституту, де студентам розповіли про історію інституту та показали останні наукові розробки.

Студентам-фізикам продемонстрували сучасні лабораторії та обладнання, яке не поступається кращим лабораторіям світу:

  • лабораторія електронно-зондових методів діагностики матеріалів. Системна єдність та відтворюваність вимірювань методами зондової мікроскопії забезпечується відповідними методичними розробками та дотриманням міжнародних стандартів метрологічних вимірювань у нанометровому діапазоні розмірів;
  • науково-дослідна лабораторія "Центр випробувань і діагностики напівпровідникових джерел світла та освітлювальних систем на їх основі". Головним призначенням цієї лабораторії є проведення наукових досліджень та надання послуг з метрологічного забезпечення вітчизняним та закордонним виробникам світлотехнічної продукції, а також проведення випробувань зразків світлотехнічної продукції різного типу та призначення з метою визначення їх світлових та електричних параметрів;
  • лабораторія відділу фізико-технологічних основ сенсорного матеріалознавства. Одним з основних напрямів дослідницької стратегії відділу є розроблення та створення сенсорних пристроїв на основі явища поверхневого плазмонного резонансу для використання в наукових дослідженнях та медицині, в харчовій, хімічній, фармацевтичній промисловості, сільському господарстві, для екологічного моніторингу навколишнього середовища;
  • лабораторія оптичної субмікронної спектроскопії відділу оптики і спектроскопії напівпровідникових і діелектричних матеріалів. Основними напрямами діяльності відділу та лабораторії є дослідження у сфері оптики й спектроскопії елементарних і колективних збуджень у напівпровідникових і діелектричних матеріалах, фізики і оптики напівпровідникових наноструктур, дослідження процесів раманівського розсіювання світла (SERS) та ІЧ-поглинання;
  • лабораторія відділу функціональних перетворювачів для сенсорної техніки, яка проводить дослідження та розробки у сфері оптоелектронної, мікро- та наноелектронної сенсорики, орієнтованої на детектування хімічних та біологічних речовин у водних/газових середовищах, розвиток фізико-технологічних принципів молекулярної та адсорбційної електроніки і плазмоніки.

У лабораторіях провідні фахівці Інституту ознайомили студентів з цікавими розробками, розповіли про роботу контрольно-вимірювальних приладів тощо. Показали, як працює скануючий нанозонд, установка для тестування сучасних світлодіодних освітлювачів, прилади для діагностування онкологічних, імунологічних та інших захворювань. Також студенти відвідали кімнату, яка є моделлю "абсолютно чорного тіла" та використовується для діагностики освітлювальних приладів.

Такі знайомства студентів із сучасною наукою є дуже корисними. Після подібних екскурсій вони починають замислюватись над власними кроками в науковому житті, а спеціалізація кафедри "Комп'ютерне моделювання фізичних процесів" надає змогу нашим випускникам використовувати набуті знання в багатьох сферах сучасної науки.

Світ знань не має меж, і вітчизняні вчені були і залишаються предметом нашої національної гордості. Наука повинна стати флагманом суспільства, який надасть можливість Україні зайняти гідне місце у глобальній економіці та в соціогуманітарній сфері, гарантувати національну безпеку. Кафедра загальної фізики та фізики твердого тіла висловлює щиру подяку співробітникам Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України за організацію цікавого та корисного освітнього заходу для наших студентів.

В.Й. Котовський, д.т.н., зав. кафедри загальної фізики та фізики твердого тіла,
В.П.Маслов, д.т.н., зав. відділу Інституту фізики напівпровідників НАН України