КПІ ім. Ігоря Сікорського, Громадська організація «Асоціація Ноосфера», Товариство з обмеженою відповідальністю «Файєрфлай Аероспейс України» та Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара співпрацюватимуть в освітній та науково-технічній сферах.

27 червня в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» підписано угоди про співпрацю університету з Громадською організацією «Асоціація Ноосфера» і Товариством з обмеженою відповідальністю «Файєрфлай Аероспейс України», а також з Дніпровським національним університетом ім. Олеся Гончара.

Своїми підписами документи скріпили ректор КПІ ім. Ігоря Сікорського академік НАН України Михайло Згуровський, голова правління ГО «Асоціація Ноосфера» Михайло Рябоконь, директор ТОВ «Файєрфлай Аероспейс України» Юрія Забіяка та перший проректор ДНУ ім. Олеся Гончара Олег Дробахін.

Участь в обговоренні напрямів і форм співпраці та у церемонії підписання угод узяли перший проректор КПІ ім. Ігоря Сікорського академік НАН України Юрій Якименко, проректор КПІ ім. Ігоря Сікорського з міжнародних зв’язків член-кореспондент НАН України Сергій Сидоренко, директор Інституту аерокосмічних технологій КПІ Іван Коробко, керівник Національного центру аерокосмічної освіти молоді імені О.М.Макарова Олексій Кулик, декан фізико-технічного факультету ДНУ ім. Олеся Гончара Сергій Давидов, завідувач кафедри авіа- та ракетобудування Інституту аерокосмічних технологій КПІ ім. Ігоря Сікорського Віталій Сухов та інші.

Відповідно до досягнутих домовленостей співпраця КПІ з ГО «Асоціація Ноосфера» та ТОВ «Файєрфлай Аероспейс України» в освітньому напрямі передбачатиме створення у складі Інституту аерокосмічних технологій університету Навчально-наукового центру космічної техніки та технологій, який працюватиме за принципом дуальної освіти і готуватиме фахівців за спеціальностями ракетно-космічного напряму, зокрема «Авіаційна та ракетно-космічна техніка», «Матеріалознавство» тощо. ГО «Асоціація Ноосфера» та ТОВ «Файєрфлай Аероспейс України» також забезпечуватимуть для студентів можливість проходження навчальних, виробничих, переддипломних практик за обраним фахом. У науковій сфері співробітництво полягатиме в реалізації спільних програм наукових досліджень, забезпеченні взаємної наукової підтримки під час вирішення спільних наукових завдань і роботи над певними науково-технічними проектами.

Співпраця КПІ ім. Ігоря Сікорського та ДНУ ім. Олеся Гончара розгортатиметься насамперед у напрямах освітньої та науково-методичної діяльності. Передбачається реалізація заходів щодо забезпечення студентської академічної мобільності, в тому числі й організація щорічних обмінів групами студентів для навчання впродовж семестру або іншого терміну; обміни навчальними планами, програмами та іншими видами науково-методичного забезпечення освітнього процесу та їхнє взаємоузгодження, організація обмінів викладачами і дослідниками та багато іншого. У галузі науково-дослідної діяльності університети співпрацюватимуть не лише у вирішенні науково-технічних проблем відповідного напряму, а й у спільних проектах у межах національних та міжнародних програм, забезпечуватимуть для їхніх учасників можливість публікації результатів їхніх досліджень у своїх спеціалізованих виданнях та видання спільних монографій, підручників і навчальних посібників і таке інше.

Підписанню документів передував етап перемовин, під час якого представники університетів детально обговорювали та узгоджували з потенційними партнерами напрями і форми подальшого співробітництва. Тож попереду в учасників підписання новий етап співпраці, який не лише дозволить підвищити якість підготовки фахівців, але й забезпечить зміцнення потенціалу ракетно-космічної галузі нашої держави.

Дата події