Заключний етап ІІ Міжнародного професійного конкурсу викладачів ВНЗ "Формування компетенцій у професійній освіті", відповідно до проекту "Наука і освіта on-line", назвав переможців. Серед них – представники КПІ ім. Ігоря Сікорського. На конкурс були представлені підручники, монографії, навчальні посібники, збірники задач, практикуми, Web-сайти, електронні засоби навчання та ін.

У конкурсі взяли участь представники професорсько-викладацького складу 149 провідних ВНЗ із країн Європи (включаючи ЄС) і Азії. Конкурсні роботи розглядались за 18 напрямами з технічних і фізико-математичних наук, педагогіки і психології вищої освіти та ін. Учасниками були провідні професори (Professor – 23,6% від складу учасників), доценти (Associate Professor – 69,7%) та викладачі (Assistant – 6,7%). Структура конкурсу за номінаціями відповідала професійним компетенціям – 60,7% від кількості робіт, загальнопрофесійним – 29,2% і загальнокультурним компетенціям – 10,1%.

Підсумкове засідання Експертної ради цього представницького міжнародного конкурсу відбулось 30 січня 2018 року. Приємно повідомити, що в номінації "Технічні науки. Професійні компетенції" переможцем став підручник "Охорона праці в теплоенергетиці", який має гриф Вченої ради НТУУ "КПІ" (протокол №5 від 8 червня 2015 р.). Перше місце було присуджено авторам підручника: доценту кафедри охорони праці, промислової і цивільної безпеки к.т.н. Сергію Андрійовичу Гавришу і доценту кафедри теоретичної і промислової теплотехніки к.т.н. Андрію Сергійовичу Гавришу. На жаль, один із співавторів – Сергій Андрійович Гавриш, не дожив до світлої миті міжнародного успіху  (див. "КП" №16 від 12 травня 2016 р.). Але творчі  досягнення Сергія Андрійовича, його унікальні підручники допомагатимуть навчатися  тисячам студентів. 

Інф. ТЕФ

Дата події