У газеті "Київський політехнік" № 5 від 15 лютого 2018 року було опубліковано оголошення про початок ремонтних робіт у житловому будинку №1 по проспекту Перемоги, 37-з та про прийом заяв від працівників університету на участь у цих роботах з наступним отриманням житла відповідно до чинного житлового законодавства.

Усього було прийнято заяв та комплектів документів від чотирнадцяти працівників університету. При попередньому опрацюванні документів житлово-побутовою комісією профкому та підкомісією Ради з житлових та соціально-побутових питань університету, створеної за рішенням Вченої ради (протокол №7 від 25 червня 2018 р.), було проведено перевірку наявності у претендентів підстав для одержання жилого приміщення. У результаті перевірки члени комісій виявили відсутність законних підстав на отримання жилих приміщень у двох працівників: М.М.Джумелі (відсутність постановки на державний квартирний облік у м. Києві) та Г.Г.Барановської (відсутність підстав на включення в контрольний список працівників університету, що потребують поліпшення житлових умов). На наступних етапах перевірки рештою співробітників були частково оновлені та додатково надані документи, що підтвердили їх право на претендування отримання житла.

У результаті Рада з житлових та соціально-побутових питань та профспілковий комітет працівників університету провели роботу зі складання списку громадян – працівників університету, яким передбачається надати жилі приміщення у житловому будинку №1 по проспекту Перемоги, 37-з на умовах інвестування ремонтних робіт у зазначених приміщеннях.

На вимогу чинного законодавства (другий абзац пункту 56 "Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень …") публікуємо для загального відома:

1) список громадян яким передбачається надати жилі приміщення у житловому будинку №1 по проспекту Перемоги, 37-з на умовах інвестування ремонтних робіт у зазначених приміщеннях:

  • Михайло Олександрович Безуглий;
  • Андрій Юрійович Гаврушкевич;
  • Ярослав Ігорович Корнага;
  • Олександр Анатолійович Іщенко.

2) включити до списку як резерв (за наявності можливостей надання жилих приміщень) Богдана Івановича Дуду.

Зауваження та пропозиції приймаються Радою з житлових та соціально-побутових питань університету (кімн. 267, 1-й корпус) протягом місяця від дати опублікування зазначеного списку.

Заяви претендентів Х.Х.Бабаджанова, І.А.Гришко, І.М.Іваненко, І.І.Івіцького, П.О.Киричка, С.М.Поладько, Н.Г.Пустовойт розглянуті, а зазначені працівники продовжують залишатися у контрольному списку університету для отримання житла у майбутньому, у тому числі на умовах пайової або інвестиційної участі.

К.М. Гриненко, начальник соціально-побутового відділу