Черговий етап міжнародного проекту, що виконується на кафедрі менеджменту КПІ ім. Ігоря Сікорського в рамках модуля Жана Моне Еrasmus+ "European business models: transformation, harmonization and implementation in Ukraine", розпочався 22 жовтня 2018 р. Високий старт і динамічний темп були задані українським менеджером-економістом, екс-президентом Київської школи економіки Павлом Шереметою. Його лекція, що передувала тренінговим "перегонам", мала потужний мотивуючий вплив. Звертаючись до молоді, він зазначив: "Ми повільно ростемо, бо у нас звужуються території, скорочується населення і ми мало інвестуємо та залучаємо інвестицій. І тому – нам понад усе потрібні підприємництво та інновації!"

У наступні дні відбувалися тренінги. До участі у тренінгу "Інтеграційні трансформації ЄС: напрями, динаміка, пріоритети" долучився д.е.н., професор Вищої школи економіки та інновацій в Любліні, професор кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів НУ "Львівська політехніка" Володимир Мартинюк. Він зосередив увагу на економічних, політичних та історичних пріоритетах розширення ЄС, європейському досвіді наднаціонального управління та можливостях партнерства України й країн ЄС. Спираючись на власний досвід, він розповів про інституції, програми та проекти ЄС в Україні. Також було проведено ділову гру, спрямовану на розвиток підприємницьких здібностей молоді.

До участі у тренінгу "Досягнення та перспективи європейської інтеграції для України" був запрошений к.е.н., бізнес-тренер Руслан Марков. Він зосередив свій виступ на питаннях експортної орієнтації України до ЄС в діапазоні від АПК до ІТ та особливостях розвитку європейського бізнесу в Україні, навів низку унікальних прикладів з власного досвіду, а також провів фахову дискусію з учасниками тренінгу, підкресливши, що "молодь завжди має найкращі ідеї".

"Марафонську дистанцію" цього міжнародного проекту 30 жовтня 2018 р. продовжив тренінг "Інтеграційні трансформації ЄС: напрями, динаміка, пріоритети", у якому  взяв участь к.істор.н., с.н.с. відділу проблем зовнішньої політики та міжнародної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень Валерій Кравченко. Він зосередив увагу на сучасних політичних та економічних викликах і загрозах, які наразі постали перед ЄС, та наголосив, що сьогодні інтеграційні трансформації ЄС мають бути скеровані на забезпечення усіх видів безпеки: економічної, соціальної, політичної тощо. Спираючись на власний досвід участі у багатьох міжнародних проектах, розповів про те, як досвід України, пов'язаний із протидією агресії з боку РФ, впливає на зазначені трансформації. Також було проведено симуляційну гру з процесів, пов'язаних з прийняттям управлінських рішень. 

Фінальний день – 1 листопада 2018 р. – ознаменувався тренінгами "Інтеграційні трансформації ЄС: напрями, динаміка, пріоритети" та "Досягнення та перспективи європейської інтеграції для України", які  символічно збіглися з "нappy вirthday" ЄС. Студенти привітали ЄС чотирма мовами – англійською, французькою, німецькою та польською. Особливістю завершального дня тренінгової програми були виступи студентів, які представили результати своїх досліджень та експертного опитування з євроінтеграції. Студенти гр.УВ-71 Ольга Волкова, Діана Гринчук, Володимир Корейба, Поліна Пащенко і Тетяна Приступа не лише довели, що сучасне студентство активно залучається до міжнародних освітніх проектів, грантів, волонтерських угрупувань, але й продемонстрували вміння щодо особливого формату тренінгової роботи у вигляді системи, яка сама себе навчає.

Тренери кафедри менеджменту – д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту В.В.Дергачова та к.е.н., доцент кафедри менеджменту І.М.Манаєнко – успішно здолали цей "марафон". Активну участь у тренінгу взяли керівник відділу зовнішньоекономічної діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського А.П.Шишолін та експерт департаменту міжнародного співробітництва А.В.Пятова, викладачі кафедри менеджменту – д.е.н., професор О.М.Ляшенко та асистент В.Ю.Бондар. Приємно, що до участі у тренінгах долучились не лише студенти КПІ ім. Ігоря Сікорського, але й студенти  Європейського університету та аспіранти ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана", допомогу у проведенні заходів надавав керівник департаменту міжнародного співробітництва С.М.Шукаєв.

План наступних програм представлено на сайті кафедри менеджменту в розділі "Міжнародна діяльність".

Інф. ФММ

Дата події