КПІ ім. Ігоря Сікорського та Державна служба зайнятості домовилися співпрацювати

КПІ ім. Ігоря Сікорського та Державна служба зайнятості 31 жовтня уклали договір про співпрацю.

З боку КПІ ім. Ігоря Сікорського документ підписав ректор Михайло Згуровський, з боку Державної служби зайнятості – виконувач обов’язків її голови (Центрального апарату) Валерій Ярошенко.

Церемонії підписання передувала розмова щодо можливостей, які відкриваються завдяки започаткуванню співпраці ДСЗ з КПІ ім. Ігоря Сікорського, та основним її напрямам.

«Для нас співпраця з Державною службою зайнятості є дуже важливою. Адже наші студенти, молоді вчені, випускники в нинішніх умовах не завжди можуть отримати ту роботу, яку вони хотіли б мати, не мають відповідної інформації. І люди з досить високим потенціалом використовуються в суспільстві неефективно. Але, співпрацюючи з вашим відомством, ми зможемо краще допомагати молоді», – зауважив на початку бесіди Михайло Згуровський.

Про необхідність ліквідувати дисбаланс між запитами ринку праці та підготовкою відповідних фахівців у вищій школі говорив Валерій Ярошенко. За його словами, така ситуація призводить до того, що доволі багато нинішніх випускників закладів вищої освіти, які не можуть самореалізуватися, або забезпечити своє існування за здобутою у виші спеціальністю, приймають рішення про перенавчання на робітничі спеціальності. Це свідчить про те, що держава не має як системи профорієнтації, внаслідок чого молоді люди отримують фах, за яким не бажають, або не можуть працювати, так і загальної стратегії підготовки фахівців, яка швидко реагувала б на зміни на ринку праці.

«Я розділив би проблеми, що їх ми маємо вирішувати, на дві групи, – зауважив Михайло Згуровський. – Перша група – це проблеми сьогодення. Нині випускників університетів не завжди не можуть знайти роботу. Причини цього різні: недостатня поінформованість, інші фактори. Якщо ми об’єднаємо зусилля, то допоможемо цим молодим людям. Але є ще одна група проблем – вона відноситься до стратегії. Ми маємо готувати фахівців за тими спеціальностями, які існуватимуть за п’ять, десять років, і далі… Для того, щоб ми точніше оцінювали майбутнє у цій сфері, нам потрібно співпрацювати з службою, яка має відповідну базу даних по країні загалом». Тож ректор запропонував поєднати аналітичні можливості університету (зокрема, Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку (СЦД-Україна), який працює в КПІ) в частині наукової оцінки і прогнозування перспектив ринку праці з урахуванням низки соціальних та інших факторів, та можливості Державної служби зайнятості з її найточнішою інформацією щодо нинішнього стану ринку праці та тенденцій, що спостерігаються на ньому впродовж певних періодів.

Активну участь в обговоренні питань співпраці КПІ ім. Ігоря Сікорського та загалом вищої школи з Державною службою зайнятості взяв і голова Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України Олександр Яцунь. Він зробив наголос на питаннях соціальної відповідальності та впровадження соціальних інновацій.

Отже договір між КПІ ім. Ігоря Сікорського та Державною службою зайнятості укладено для реалізації проектів у сфері сприяння зайнятості молодих фахівців, інформування студентів університету про стан і основні тенденції локального ринку праці, в тому числі, про попит і пропозицію на робочу силу, вимоги роботодавців до шукачів роботи, проведення системи заходів щодо соціального захисту молоді.

Задля досягнення цієї мети учасники договору співпрацюватимуть за такими напрямами:

  • спільна організація, проведення та участь у презентаціях роботодавців, тренінгах, семінарах, практичних заняттях, круглих столах, науково-практичних конференціях, дослідженнях з метою сприяння у працевлаштуванні студентів та випускників університету;
  • розміщення та постійне оновлення інформації з питань актуальної потреби в кадрах, підходів роботодавців у підборі персоналу, рекомендацій щодо започаткування власної справи та пошуку роботи (порядок і умови такого розміщення буде додатково узгоджуватись за взаємною домовленістю сторін);
  • сприяння студентам у здобутті додаткових професійних вмінь та навичок, підвищення кваліфікації шляхом проходження практики безпосередньо на підприємствах, в установах і організаціях міста, а також, за окремими угодами, в установах державної служби зайнятості;
  • участь у реалізації спільних програм, проектів, заходів з питань зайнятості студентів;
  • розробка та втілення навчальних та інформаційних програм і курсів, різноманітних проектів, спрямованих на підвищення рівня обізнаності щодо функцій і ролі державної служби зайнятості для молоді;
  • узагальнення, адаптація та впровадження кращого міжнародного досвіду з питань зайнятості студентської молоді та випускників навчальних закладів;
  • висвітлення в ЗМІ яскравих прикладів результатів ефективної співпраці та інших.

Для належної координації дій учасників договору та вирішення поточних питань співробітництва просто під час зустрічі було визначено співробітників, відповідальних за забезпечення постійної та регулярної взаємодії. В КПІ ім. Ігоря Сікорського цими питаннями опікуватимуться заступник першого проректора Сергій Гожій та проректор Петро Киричок. А аналітичну частину співпраці забезпечуватиме команда Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку.

На фото: Олександр Яцунь, Михайло Згуровський та Валерій Ярошенко після підписання договору