Конференція "Електроніка і нанотехнології" ("ELNANO-2018") успішно пройшла 24–26 квітня 2018 р. у КПІ ім.  Ігоря Сікорського.

Відкрив конференцію та привітав учасників голова організаційного комітету конференції, перший проректор КПІ ім. Ігоря Сікорського академік НАН України Ю.І.Якименко.

Конференцію "ELNANO" було започатковано 38 років тому. Нині вона вийшла на якісно новий рівень. Уже протягом шести років конференція проходить під егідою Інституту інженерів з електротехніки та електроніки – The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) – надзвичайно шанованого у світі професійно-технічного товариства, що об'єднує майже 500 тисяч науковців з 160 країн світу. Як зазначив Ю.І.Якименко, для університетів і провідних установ Національної академії наук України з усіх регіонів України це відкриває нові можливості щодо співпраці з дослідниками провідних наукових центрів світу, проведення конференцій і спільних досліджень, обміну науковою інформацією, залучення широкого кола талановитої молоді до науки. До речі, саме КПІ став першим з українських наукових установ і закладів вищої освіти, де було започатковано осередок ІЕЕЕ, і працює він уже 27-й рік.

Конференцію засновував ще в 1980 році відомий вчений у галузі теорії електронних кіл професор КПІ Віталій Петрович Сігорський. Закладені ним наукові засади розвинуто з урахуванням сучасних тенденцій розвитку електроніки і нанотехнологій, що відображається в тематиці конференції. Щороку до участі у цьому науковому форумі залучаються як відомі науковці, так і молоді дослідники – магістри і аспіранти.

Безпосередню участь в організації конференції у співпраці з  IEEE беруть кафедри факультету електроніки, насамперед кафедри електронної інженерії, мікроелектроніки та промислової електроніки.

 Учасниками конференції були  науковці з  Білорусі, Бразилії, Вірменії, Чехії, Естонії, Німеччини, Індії, Ірану, Італії, Йорданії, Південної Кореї, Латвії, Мексики, Норвегії, Пакистану, Польщі, Португалії, Росії, Словаччини, Іспанії, Швейцарії, Сполучених Штатів Америки, Великої Британії та України – всього більше 500 учасників. Подано рекордну за останні роки кількість статей – 189. Після  рецензування представлено у вигляді усних і стендових доповідей, а також у збірнику праць конференції 141 статтю. До речі, цього року майже кожний третій  учасник конференції представляв КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Конференція "ELNANO-2018" проходила у форматі пленарних засідань та по трьох секціях: "Мікро- та наноелектроніка", "Біомедична електроніка та обробка сигналів", "Електронні системи". У рамках конференції пройшли також два семінари: "Апаратне прискорення обчислень із використанням технології Intel FPGA OpenCL" і  "Дискримінантні кореляційні фільтри та їх застосування у задачах візуального відстеження об'єктів", організовані кафедрою конструювання електронно-обчислювальної апаратури ФЕЛ (зав. кафедри проф. О.М.Лисенко).

Публікація наукових праць конференції ELNANO, що відповідає умовам проведення конференцій під егідою IEEE, передбачає  включення збірника статей до бази даних IEEE XPLORE DIGITAL LIBRARY, що індексується у міжнародній наукометричній базі даних Scopus.

Відбір статей до збірника наукових праць конференції відбувся за участю більш ніж 80 експертів з різних країн світу (не менше трьох на статтю).

Публікації статей у міжнародній наукометричній базі даних Scopus сприяють популяризації та міжнародному визнанню результатів досліджень вітчизняних учених.  

Оргкомітет конференції вдячний проф. С.І.Мірошниченку – провідному вченому з розробки цифрових технологій рентгеноскопії, директору компанії з розробки медичної техніки та інформаційно-алгоритмічного забезпечення в системах діагностики НПО "Телеоптик", яка є одним із спонсорів конференції.

Окремо оргкомітет відзначає роботу з організації і проведення конференції викладачів кафедри електронної інженерії доц. К.О.Іванько і ст. викл. Г.С. Порєвої.

В.І.Тимофєєв, професор, завідувач кафедри електронної інженерії, член оргкомітету конференції "ELNANO-2018"

Дата події