VII Всеукраїнська наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених з математики

19–20 квітня 2018 р. в нашому університеті відбулася VII Всеукраїнська наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених з математики.

Як і у попередні роки, орга­нізаторами виступили фізико-математичний факультет КПІ ім. Ігоря Сікорського, фізико-математичний факультет Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова та факультет інформатики Національного університету "Києво-Могилянська академія". В цьому році у роботі конференції  взяли участь близько ста студентів, аспірантів та молодих викладачів з університетів-організаторів, а також Інституту математики НАН України, Інституту прикладної фізики НАН України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, Державного університету телекомунікацій.

Урочисте відкриття заходу відбулося 19 кві­тня 2018 р. у Великій фізичній аудиторії. Учасників та гостей вітали декан фізико-математичного факультету проф. В.В.Ванін, декан фізико-математичного факультету НПУ ім. М.П. Драгоманова проф. М.В.Працьовитий та завідувач кафедри математики факультету інформатики НУ "Києво-Могилянська академія" проф. Б.В.Олійник. Пленарну лекцію про видатного математика Піфагора та його теорему прочитав завідувач кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей проф. О.І.Клесов.

Подальша робота конференції проходила в аудиторіях фізико-математичного факультету.

Працювало чотири секції: математичного аналізу, теорії ймовірностей, диференціальних рівнянь; метричної теорії чисел, геометрії, фрактального аналізу; алгебри, дискретної математики, теорії алгоритмів, інформатики; математичної фізики, фізики та методики навчання математики і фізики. У роботі секцій та обговоренні доповідей взяли участь відомі фахівці з математики. Голови секцій відзначили високий науковий рівень доповідей молодих учених, які стосувались як теоретичних, так і прикладних аспектів математики з усіх її розділів від абстрактної алгебри чи функціонального аналізу до аналізу даних методами теорії ймовірностей та математичної статистики. Особливий інтерес викликали доповіді студентів ФМФ про нові алгоритми супершвидких обчислень деяких математичних констант (О.Колесник), про емпіричну перевірку методами Монте-Карло деяких геометричних фактів (А.Мамишев), про новий рекорд у знаходженні найбільшого числа Ліндона (В.Юськович) та молодого викладача з НАУКМА (Г.Крюкова) про новітні методи геопозиціювання у просторі за допомогою моделей прихованих марковських моделей. Перед конференцією було видано збірник тез доповідей.

Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей уже втретє стала організатором цієї конференції в стінах нашого вишу. Згідно з положенням, наступна конференція від­будеться у 2019 році в НПУ ім. М.П. Драгоманова.

О.Овчаренко та К.Москвичова, асистенти кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей