Нагорода міжнародної освітянської виставки

15–17 березня 2018 року в Київському Палаці дітей та юнацтва (вул. І. Мазепи, 13) відбулася одна з ключових подій освітньої галузі України цього року – Дев'ята міжнародна виставка "Сучасні заклади освіти" та Сьома міжнародна виставка освіти за кордоном "World Edu".

Серед учасників виставки – заклади вищої, фахової, передвищої та післядипломної освіти, наукові установи, закордонні заклади освіти та міжнародні освітні агенції, заклади загальної середньої, дошкільної, позашкільної, професійної освіти, обласні та міські органи управління освітою, навчально-методичні та науково-методичні центри, виробники та постачальники засобів навчання, рішень для галузі освіти, асоціації, видавництва, освітні портали.

Традиційно КПІ ім. Ігоря Сікорського бере участь у роботі виставки з демонстрацією кращих зразків підготовлених підручників, навчальних посібників, інноваційних методик, сучасних засобів підготовки та забезпечення навчального процесу на світовому рівні. Велику допомогу в організації цього процесу надає відділ організаційно-виховної роботи департаменту навчально-виховної роботи нашого університету (керівник відділу – Н.М.Пожарська).

Авторами підручників, представлених на виставці від КПІ ім.Ігоря Сікорського, були, зокрема, науковці факультету електроніки: кафедри звукотехніки та реєстрації інформації (завідувач проф. Г.Г.Власюк), мікроелектроніки (в.о. завідувача проф. О.В.Борисов), промислової електроніки (завідувач проф. Ю.С.Ямненко), акустики та акустоелектроніки (завідувач проф. В.С.Дідковський), електронних приладів та пристроїв (завідувач проф. Л.Д.Писаренко).

Свідченням високого професіоналізму вчених нашого університету та їх колег (співавторів експонатів виставки) з Національного авіаційного університету (м.Київ), Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (м. Миколаїв), Донецького національного технічного університету (м. Покровськ), Дніпровського державного технічного університету (м. Кам'янське), НУ "Львівська політехніка" (м. Львів) стало вручення найвищої відзнаки – Гран-прі рейтингового виставкового конкурсу в номінації "Лідер наукової та науково-технічної діяльності" та Сертифікату "Якість наукових публікацій" за показниками рейтингу міжнародної наукометричної бази даних Scopus.

Серед науково-методичних здобутків, що були удостоєні високої нагороди, важливе місце посідає комплекс підручників з магнітної, твердотільної, аналогової, цифрової електроніки та мікропроцесорної техніки, які забезпечують грунтовну підготовку майбутніх фахівців у галузях знань "Електроніка та телекомунікації" і "Автоматизація та приладобудування". Комплекс підручників покликаний створити міцну фундаментальну базу для успішного освоєння студентами всіх трьох ступенів вищої освіти спеціалізованих професійно-орієнтованих дисциплін, здобуття ними загальних та спеціальних фахових компетентностей відповідно до Європейської та національної рамки кваліфікацій.

Пишаємося нашими переможцями і бажаємо їм та їх колегам подальшої плідної роботи з підготовки сучасних конкурентоспроможних фахівців вищої кваліфікації.

С.А. Найда, проф., заст. декана ФЕЛ з методичної роботи