Візит професора Войцеха Хлевицьки

З 27 листопада по 3 грудня 2016 р. в рамках програми академічної мобільності Erasmus+ КПІ ім. Ігоря Сікорського відвідав проф. Войцех Хлевицьки з Університету м. Щецин, Польща (Szczecin University of Technology, Faculty of Electrical Engineering).

У ході візиту проф. Хлевицьки прочитав для студентів, аспірантів та співробітників низку лекцій, взяв участь в академічній роботі університету, наукових дискусіях, плідно поспілкувався з вченими факультетів електроніки та біомедичної інженерії, студентами та аспірантами.

Лекції, прочитані проф. Хлевицьки, присвячені сучасним напрямам електроніки та біомедичної інженерії, програмним засобам створення автономних додатків з розширеними можливостями візуалізації і графічного інтерфейсу з використанням Matlab і MS Visual Studio, а також системам аналізу та оброблення графічної біомедичної ін­формації, зокрема алгоритмам від­­нов­лення томографічних зображень.

На факультеті електроніки проф. Хлевицьки провів відкриту лекцію, поспілкувався зі студентами та спів­робітниками, разом із завідувачем кафедри промислової еле­к­троніки проф. Юлією Ямненко взяв участь у про­веденні відкритої лекції для студентів факультету з дис­ципліни "Теорія інформації та оброблення сигналів".

Гість із Польщі був присутнім на захисті переддипломної практики ма­гістрів 6-го курсу кафедри біо­медичної інженерії ФБМІ. Активно спілкувався зі сту­дентами, обговорював з ними сучасні проблеми біомедичної інженерії, від­повідав на запитання магістрантів. Для студентів факультету відбулася лекція вченого на тему "Оптимізація оброблення цифрових томографічних зображень у медицині". Студенти з цікавістю слухали виступи професора, активно брали участь в обговоренні різних питань, і на завершення спілкування висловили гостю подяку.

На майбутнє намічено шляхи розвитку академічних зв'язків, проведення спільних наукових досліджень та проектів.

Завдяки завзятій та креативній студентській молоді з кафедри промислової електроніки для польського гостя було організовано цікаву та насичену культурну програму.

Юлія Ямненко, зав. кафедри промислової електроніки ФЕЛ
Демонстрація студентських розробок. Ліворуч - проф. Войцех Хлевицьки