Четверта Всеукраїнська конференція молодих учених з математики та фізики, засновниками та незмінними організаторами якої є НТУУ "КПІ", НПУ ім. М.П.Драгоманова та НаУКМА, відбулася 23–24 квітня 2015 р. на базі ФМФ. За згодою засновників місце проведення циклічно переходить від одного університету до іншого: у 2009 р. перша з таких конференцій відбулася в НТУУ "КПІ", а потім в НПУ та НаУКМА. З роками конференція набуває все більшої популярності. Цього року долучилися представники КНУ ім. Т.Шевченка. Участь у цьогорічній конференції побажали взяти 110 науковців з 6 навчальних закладів України, які представили близько 70 тез доповідей.

На урочистому відкритті конференції виступили: проф. В.В. Ванін – декан ФМФ, д.ф.-м.н.; проф. М.В.Працьовитий – директор Фізико-математичного інституту, завідувач кафедри вищої математики НПУ ім. М.П.Драгоманова, д.ф.-м.н.; проф. Б.В.Олійник – завідувач кафедри математики НаУКМА, д.ф.-м.н. Засідання вів проф. О.І.Клесов – завідувач кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей ФМФ.

В.В.Ванін у зверненні до учасників конференції зазначив, що метою конференції є підвищення освітнього і наукового рівня студентів, аспірантів і молодих учених, реалізація їхнього творчого потенціалу та узагальнення й стимулювання наукових пошуків молодих математиків і фізиків. Він побажав присутнім любові до України та математики.

Б.В. Олійник у своєму виступі зауважила, що проведення таких міжуніверситетських заходів сприятиме підвищенню професійного рівня майбутніх науковців, а їх доповіді мають не меншу вагу для своїх ровесників, ніж лекції поважних викладачів.

М.В. Працьовитий згадав історію виникнення конференції: її ідея з'явилася  під час ділової зустрічі між ним, О.І.Клесовим та В.В.Булдигіним (тоді завідувачем кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей). Засновники ставили за мету допомогти талановитій молоді не гаяти час і ще зі студентської лави активно долучатися до наукових досліджень.

На пленарному засіданні було заслухано доповідь О.І.Клесова "Народження нової математики", присвячену першим вдалим спробам І.Ньютона (тоді ще студента) розв'язати математичні задачі, які ми зараз відносимо до диференціального та інтегрального числення і які менше ніж за рік стали основою створеної ним нової математики.

Подальша робота конференції розгорнулася у п'яти секціях: "Математичний аналіз, теорія ймовірностей, диференціальні рівняння", "Метрична теорія чисел, геометрія, фрактальний аналіз", "Алгебра, дискретна математика, теорія алгоритмів, інформатика", "Фізика та математична фізика", "Методика навчання математики і фізики".

За матеріалами конференції видано збірник тез доповідей, планується видання статей за матеріалами кращих доповідей.

О.А.Тимошенко, асистент ФМФ

Дата події