Міжнародна конференція «Держава та глобальні соціальні зміни: історична соціологія панування та спротиву в епоху модерну» (відео)

26 листопада в НТУУ «КПІ» відкрилася міжнародна науково-практична конференція з соціології «Держава та глобальні соціальні зміни: історична соціологія панування та спротиву в епоху модерну».

Організаторами конференції виступили Міністерство освіти і науки України, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Представництво Польської академії наук в Києві, Талліннський університет, Інститут суспільства, права та економіки, Університет Корвінус, Будапешт, «Вестон консалтинг», Варшава, Польща, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут соціології НАН України, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича, Українське відділення студентів політичної науки (IAPSS Ukraine).

Як зауважили організатори, формулюючи концепцію цього форуму, першу соціологічну конференцію за темою «Держава та глобальні соціальні зміни» було проведено у 2010 році. За 5 років, що минули, відбулися фундаментальні та радикальні соціальні зміни на всіх рівнях світ-системи, відтак логічно звернутися до проблематики держави та соціальних змін знову, здійснивши зіставлення стану української держави (а також інших релевантних соціумів) у 2010 та 2015 роках.

У роботі конференції беруть участь понад 300 студентів, науковців і співробітників КПІ, 87 спеціалістів із ВНЗ України та зарубіжні гості з Польщі, США, Угорщини, Бангладеш, Кенії.. Представлено для обговорення 70 доповідей.

На пленарному засіданні учасники заслухали 10 доповідей, серед яких: «Историческое время: классические теории в современном украинском контексте» (автор – заступник директора Институту соціології НАН України з наукової роботи, доктор філософських наук, професор Євген Головаха); «Після Майдану: як відроджується баланс панування та спротиву» (завідувач відділом соціальної психології Інституту соціології НАН України, доктор соціологічних наук Олена Злобіна); «Powers and laws in the age of globalization» (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, professor of philosophy Tadeusz Buksinski); «Система державного управління в Україні: поглиблення кризи чи народження ефективної бюрократії?» (учений секретар НТУУ «КПІ», декан факультету соціології і права НТУУ «КПІ», кандидат філософських наук, доцент Анатолій Мельниченко); «Состояния украинского социума из перспективы социальной структуры» (завідувач відділом досліджень соціальных структур Інституту соціології НАН України, доктор соціологічних наук, професор Сергій Макеєв).

Далі науковці працюватимуть по п’яти секціях: «Держава, соціальні зміни та модерн(и): історична соціологія модерної держави»; «Політичний та ідеологічний виміри панування: динаміка інституцій в україні та світі»; «Порівняльно-історична соціологія соціальної держави: соціальна політика та соціальна робота в епоху модерну»; «Держава, управління та війни: проекти модерну поміж полісом та «державним левіафаном»; «Методологія та методи дослідження соціальних змін».

Конференція працюватиме 2 дні.