7 вересня 2015 р. під головуванням ректора М.З.Згуровського відбулося перше в новому навчальному році засідання Вченої ради НТУУ "КПІ". Розпочалося воно поздоровленням ювілярів: завідувача кафедри  радіотехнічних  пристроїв та систем к.т.н., професора  В.І.Правди, заступника декана ФЕЛ к.т.н., професора О.В.Борисова, завідувача кафедри електронних приладів та пристроїв  д.т.н., професора Л.Д.Писаренка, завідувача кафедри  хімічної технології кераміки та скла чл.-кор. НАН України, д.х.н., професора Б.Ю.Корніловича, в.о. завідувача кафедри  звукотехніки та реєстрації інформації д.т.н., професора Г.Г.Власюк та завідувача кафедри приладів і систем неруйнівного контролю к.т.н., доцента А.Г.Протасова.

Новацією стало запрошення до участі в роботі Вченої ради на постійній основі директорів ліцеїв НТУУ "КПІ": директора Політехнічного ліцею КПІ  Ю.В.Киричкова, директора Технічного ліцею КПІ Ф.М.Красюка та директора ліцею "Інтелект" С.В.Романовського.

Далі ректор вручив атестати професора О.М.Беласу (ІСЗЗІ), О.В.Винославській (ФСП), А.Я.Карвацькому (ІХФ), В.П.Маслову (ПБФ), О.В.Узунову (ММІ) та К.В.Михаленкову (ІФФ).

Після цього відбулося нагородження Почесною грамотою Міністерства енергетики та вугільної промисловості України д.т.н., проф., зав. каф. ТЕФ Г.Б.Варламова за вагомий особистий внесок у забезпечення сталої роботи паливно-енергетичного комплексу України, значні трудові досягнення, високий професіоналізм та з нагоди відзначення Дня Незалежності України.

Першим питанням порядку денного була інформація про прийом студентів до університету у 2015 р. Доповідав перший проректор Ю.І.Якименко. Він охарактеризував  підсумки прийому студентів  до НТУУ "КПІ" у 2015 році та проаналізував динаміку прийому за останні 5 років.

Наступним питанням була інформація про заходи щодо переходу на триступеневу підготовку в НТУУ "КПІ". Доповідав Ю.І.Якименко. Він звернув увагу на етапи та групи критеріїв внутрішнього ліцензування.

За інформацією директора ММІ М.І.Бобиря було рекомендовано кандидатури до присвоєння звання "Почесний доктор НТУУ "КПІ": засновника і президента групи компаній "Прогрестех" д.т.н., проф. В.А.Кульчицького та віце-президента з міжнародних зв'язків компанії "Боїнг" д.т.н., проф. С.В.Кравченка.

Вчена рада також заслухала звернення  голови Вченої ради Національного авіаційного університету Я.В.Козачка і голови Студентської ради НАУ Т.Григор'євої, і після обговорення ухвалила рішення. (Текст рішення публікуємо нижче – див. скан)

Насамкінець було розглянуто конкурсні питання і поточні справи.

А.А. Мельниченко, вчений секретар НТУУ "КПІ"

РІШЕННЯ Вченої ради НТУУ "КПІ"

"Про звернення до Вченої ради НТУУ "КПІ" голови Вченої ради Національного авіаційного університету Козачка Я.В. і голови Студентської ради НАУ Григор'євої Т."

протокол № 7 від 7 вересня 2015 року

Заслухавши та обговоривши виступи голови Вченої ради Національного авіаційного університету Козачка Я.В. і голови Студентської ради Григор'євої Т. щодо подій, які відбуваються в Національному авіаційному університеті, та розглянувши прохання підтримати законне право колективу університету на проведення виборів ректора,

Вчена рада НТУУ "КПІ" ухвалила:

З метою невідкладної стабілізації ситуації в багатотисячному колективі Національного авіаційного університету підтримати його законне право на проведення демократичних і прозорих виборів ректора університету в суворій відповідності до чинного законодавства України.

Результати голосування:  за – 145, проти – немає, утримались – немає.

Голова Вченої ради                         М.З.Згуровський
Вчений секретар                          А.А. Мельниченко

Долучення Розмір
15-09-07.pdf (86.46 КБ) 86.46 КБ
Дата події