9 квітня 2015 року в Центрі культури і мистецтв університету відбулася Конференція трудового колективу НТУУ "КПІ", яка розглянула виконання Колективного договору за період з квітня 2014 року по квітень 2015 року і затвердила Колективний договір університету на новий термін.

У доповіді про роботу адміністрації ректор М.З.Згуровський розкрив усі складові діяльності університету у звітний період – навчальну роботу, науково-інноваційну діяльність, господарську діяльність, культурно-масову роботу. 2014 рік виявився надзвичайно важким для університету. Політична нестабільність, економічна криза, війна на сході країни вкрай негативно вплинули на становище університету. Але попри все, колектив працював і виконував свої обов'язки з підготовки фахівців для економіки країни. Наприкінці своєї доповіді ректор констатував, що розділи, які стосуються вдосконалення системи управління університетом, соціального захисту, соціального страхування, медичного обслуговування, організації санаторно- курортного лікування i відпочинку, умов праці i побуту жінок, організації громадського харчування, забезпечення культурних потреб, колективної угоди між адміністрацією та студентами, виконані повністю. Розділи, що стосуються охорони праці та здоров'я і забезпечення правових гарантій профкому та профспілковому активу, виконані в основному.

Голова профспілкового комітету співробітників В.І.Молчанов розповів про роботу очолюваного ним профкому по захисту прав працівників університету. Особливий наголос поставлений на забезпеченні нагального та постійного реагування на рішення уряду та парламенту, що суттєво погіршували права та інтереси освітян, зокрема працюючих пенсіонерів. Акції протесту, прес-конференції, звернення та переговори – цим був насичений минулий рік для всього профспілкового активу. У більшості питань профспілкам вдалося відстояти інтереси працівників, а у питанні пенсійних "ножиць" для працюючих пенсіонерів наразі триває активна робота та збір підписів про відміну прийнятих норм. Підсумовуючи виступ, голова профкому поінформував делегатів про рішення розширеного засідання президії з пропозицією позитивної оцінки роботи ректора за звітний період та укладання колективного договору університету на наступний період у запропонованому робочою комісією варіанті.

Голова профспілкового комітету студентів НТУУ "КПІ"  А.Ю.Гаврушкевич повідомив про діяльність очолюваної ним організації із захисту інтересів студентської та аспірантської молоді університету, зокрема про його активну участь у вирішенні проблем, з якими студенти звертаються до профкому. Він також висловив низку пропозицій щодо покращення спортивно-оздоровчої та культурно-масової роботи. Голова студради Д.В.Афанасьєв зробив повідомлення про різноманітні заходи, які проводить студрада, спрямовані на всебічний розвиток студентів.

Делегати одноголосно проголосували за постанову про затвердження звітів ректора та голови профкому, а також про задовільну оцінку роботи ректора університету за звітний період.

Далі Конференція розглянула та затвердила розділи Колективного договору на період з квітня 2015 р. по квітень 2016 р. з деякими редакційними правками, які запропонувала робоча комісія.

Конференція прийняла рішення продовжити на один рік повноваження нинішніх складів комісії з трудових спорів університету та ради з житлово-побутових питань.

Делегати також заслухали повідомлення голови Міськкому профспілки працівників освіти і науки України О.М.Яцуня про заходи, які профспілка працівників освіти і науки вживає з метою скасування низки рішень Уряду України, що погіршують умови життя і праці працівників освіти і науки.

Насамкінець делегати розглянули і затвердили Кодекс честі університету, про основні положення якого доповів вчений секретар НТУУ "КПІ" А.А. Мельниченко, та склад комісії з питань етики та академічної чесності НТУУ "КПІ", схвалений Вченою радою.

Склад Зборів трудового колективу

До складу цьогорічної конференції трудового колективу НТУУ "КПІ" на факультетах/інститутах та підрозділах університету було обрано 845 делегатів, серед них 634 делегати від науково-педагогічних працівників (75,03%), 81 делегат від наукових співробітників, навчально-допоміжного персоналу, інженерно-технічного та адміністративно-господарського персоналу (9,59%) та 130 делегатів від студентства (15,38%).

Делегатами була обрана робоча президія Конференції трудового колеткиву з 5 осіб:

  • ректор - Згуровський М.З.
  • голова профкому - Молчанов В.І.
  • перший проректор - Якименко Ю.І.
  • голова профкому студентів - Гаврушкевич А.Ю.
  • голова студради - Афанасьєв Д.В.

Інф. "КП"

Дата події