23 вересня 2014 року в залі засідань Вченої ради НТУУ «КПІ» урочисто відкрито XXI міжнародну конференцію з автоматичного управління «Автоматика-2014», присвячену 100-літтю від дня народження видатного українського вченого у галузі механіки та технічної кібернетики, академіка НАН України Олександра Івановича Кухтенка.

До складу міжнародного програмного комітету конференції увійшли відомі науковці Києва, Москви, Донецька, Одеси, Харкова, Нью-Йорка, Миколаєва, Глівіце.

Конференція «Автоматика-2014» є не лише міжнародною, а й міждисциплінарною. Яскравим підтвердженням цього є навіть список її організаторів: Національна академія наук України, Міністерство освіти та науки України, Українська асоціація з автоматичного управління, Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України, Інститут космічних досліджень НАН і ДКА України. Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН і МОН України, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Інститут прикладного системного аналізу НТУУ «КПІ» та закордонні науково-дослідні інституції.

Вчені з різних країн надіслали на конференцію майже 150 доповідей.

Головував на першому пленарному засіданні конференції академік НАН України, національний представник України в IFAC (International Federation of Automatic Control), голова Національного комітету Українського асоціації з автоматичного управління, почесний директор Інституту космічних досліджень НАН та ДКА України Всеволод Кунцевич. Він нагадав учасникам, що перша конференція «Автоматика» відбулася саме в НТУУ «КПІ», тоді ще просто Київському політехнічному інституті, і що за роки свого проведення вона стала одним з головних вітчизняних наукових заходів, присвячених проблемам автоматичного управління і технічної кібернетики. Він особливо наголосив, що цього року конференцію присвячено пам’яті видатного українського вченого - академіка Олександра Кухтенка і поділився власними спогадами про нього та про його роботу над першою в світі «Енциклопедією кібернетики».

З розповіддю про академіка Кухтенка та про його шлях у науці виступив і ректор НТУУ «КПІ», директор Інституту прикладного системного аналізу НТУУ «КПІ» академік Михайло Згуровський.

«Для нас висока честь приймати учасників цієї конференції. Особливо важливим для нас є те, що нинішня, вже двадцять перша конференція «Автоматика» присвячена видатному вченому, академіку Олександру Івановичу Кухтенку, – наголосив він, вітаючи учасників конференції. – Будучи людиною масштабного, аналітичного мислення Олександр Іванович став одним із фундаторів світової та вітчизняної кібернетики. Його ім’я стоїть поруч з іменами Віктора Михайловича Глушкова, Володимира Сергійовича Михалевича – людей надзвичайно потужного наукового калібру. Для нас, представників Інституту прикладного системного аналізу НТУУ «КПІ» особливо важливим є започаткування ним в Україні міждисциплінарних досліджень. В основу його діяльності закладена концепція, сформульована Олександром Івановичем».

Після виступів, присв’яченим пам’яті академіка О.І.Кухтенка, урочисте привітання від імені Президента Національної академії наук України Бориса Євгеновича Патона учасникам конференції зачитав виконувач обов’язків академіка-секретаря Відділення інформатики НАНУ, директор Інституту програмних систем НАНУ академік Пилип Андон.

Закінчилася урочиста частина першого пленарного засідання конференції фільмом про академіка Олександра Кухтенка.

Далі учасники конференції впродовж чотирьох днів працюватимуть по таких секціях: «Математичні проблеми управління, оптимізації і теорії ігор», «Управління та ідентифікації в умовах невизначеності», «Математичне управління в технічних системах», «Управління аерокосмічними, морськими та іншими рухомими об’єктами», «Обробка інформації в складних системах, інтелектуальне моделювання та керування», «Функціонування складних систем в умовах невизначеностей та багатофакторних ризиків», «Автоматизація процесами керування технологічними об’єктами» і «Підготовка кадрів у галузі управління, автоматизації та інформаційних технологій».

Завершиться конференція у п’ятницю 26 вересня.

Довідково. Олександр Іванович Кухтенко (11.04.1914 – 18.12.1994) – видатний вітчизняний вчений у галузі механіки і технічної кібернетики, академік Академії наук УРСР. Роботи Олександра Івановича були присвячені проблемам аналітичної механіки, теорії автоматичного керування (теорія інваріантості та її технічних додатків), теорії систем (побудова основ аксіоматичної теорії динамічних керованих систем) та її додаткам в галузі побудови складних технічних систем керування. Закінчив Донецький індустріальний інститут, працював там до 1941 року, згодом працював у Інституті гірської механіки АН УРСР, Київському інституті інженерів цивільної авіації, Інституті кібернетики АН УРСР. Тісно співпрацював з Київським політехнічним інститутом. За особистої участі академіка Кухтенка в КПІ на базі науково-дослідницького сектору кафедри математичних методів системного аналізу у 1990 році було засновано Науково-дослідний інститут міждисциплінарних досліджень (НДІМД), який став базою для створення відомого Навчально-наукового комплексу «Інститут прикладного системного аналізу» НТУУ «КПІ» у системі НАН України та Міністерства освіти та науки України. О.І.Кухтенко був удостоєний звання «Заслужений діяч науки УРСР» і двох Державних премій України в галузі науки і техніки. Ініціатор створення і один із співавторів першої в світі «Енциклопедії кібернетики».

[23-27.09.14] XXI Міжнародна конференція з автоматичного управління, присвячена 100-річчю від дня народження академіка НАНУ О.І. Кухтенка

Шановні колеги! 23 вересня 2014 року в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» відбудеться урочисте відкриття XXI Міжнародної конференції «Автоматика-2014», присвяченої 100-річчю з дня народження академіка НАН України О.І. Кухтенка.

Організаторами Конференції виступають Національна академія наук України; Міністерство освіти і науки Україн; Національний комітет Росії з автоматичного управління; Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України; Інститут космічних досліджень НАН і ДКА України; Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН і МОН України; Московський державний університет імені М.В.Ломоносова; Національний технічний університет України «КПІ»; Інститут прикладного системного аналізу НТУУ «КПІ».

Метою Міжнародної конференції «Автоматика-2014» є обговорення теоретичних та практичних результатів, зміцнення зв’язків між науковцями, поява нових форм співпраці.

До участі у конференції запрошуються представники науки і бізнесу, викладачі, студенти і аспіранти.

Секції

  1. Математичні проблеми управління, оптимізації і теорії ігор
  2. Управління та ідентифікація в умовах невизначеності
  3. Автоматичне управління в технічних системах
  4. Управління аерокосмічними, морськими та іншими рухомими об'єктами
  5. Обробка інформації в складних системах, інтелектуальне моделювання та керування
  6. Функціонування складних систем в умовах невизначеностей та багатофакторних ризиків
  7. Автоматизація процесів керування технологічними об'єктами
  8. Підготовка кадрів у галузі управління, автоматизації та інформаційних технологій
Дата події