15 квітня відбулася відеоконференція студентів і викладачів кафедри фізики металів Інженерно-фізичного факультету НТУУ «КПІ» з аспіранткою університету та, водночас, Інституту фізики Ренн (Франція) Мар’яною Вережак.

Мар’яна Вережак – випускниця кафедри. Цього року вона отримала диплом переможця конкурсу наукових робіт на здобуття премії Національної академії наук України для молодих учених і студентів вищих навчальних закладів за дослідження «Нові підходи до кристалографічних характеристик аперіодичних структур на основі даних розсіювання синхротронного та нейтронного випромінювання» (науковий керівник професор Світлана Волошко). Ця робота лягла в основу її магістерської дисертації. Тепер вона навчається в аспірантурі й проходить стажування в Інституті фізики Ренн, Синхротроні ESRF (European Synchrotron Radiation Facility) та в Інституті Лане-Лангеван в Греноблі у Франції (науковий керівник з українського боку – член-кореспондент НАН України, професор Сергій Сидоренко).

У Греноблі Мар’яна продовжує займатися проблемами, яким були присвячені її студентські дослідження, тож у режимі відеоконференції вона прочитала лекцію на тему «Аперіодичні матеріали. Революція в кристалографії». Оскільки слухачами були не лише науковці кафедри, але й студенти різних курсів, вона розпочала з історії цього напряму кристалографії (зауважимо, що доволі короткої, позаяк він тільки почав розвиватися і нині вважається дуже перспективним), а потім докладно розповіла про відповідні дослідження, в тому числі й власні.

Після закінчення лекції вона відповіла на запитання про практичне використання результатів її досліджень, методики експериментів і комп’ютерні програми, які використовує, та також про можливість імплементації деяких питань нової наукової дисципліни в навчальні курси для студентів факультету.

Лекція була проведена з використанням обладнання для відеоконференцій Українського інституту інформаційних технологій в освіті НТУУ «КПІ».

Дата події