Як студенти ПБФ оволодівають професією

Набуття студентами практичних навичок є дуже важливим етапом навчального процесу. До організації та проведення виробничих практик, де студенти вперше долучаються до майбутньої професії, завжди відповідально ставляться на кафедрі  наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем ПБФ. Студенти проходять практику на третьому, четвертому та шостому курсах. 

Студентка 6-го курсу Христина Арцибашева на Київській обласній СЕСТретьокурсники проходять виробничу практику, на якій знайомляться з підприємствами екологічної галузі. Найчастіше вони відвідують Всеукраїнський науково-дослідний інститут аналітичного приладобудування, завод "Меридіан" ім.С.П.Корольова, товариство "Автоекоприлад". На цих підприємствах студенти знайомляться з організацією виробництва і опановують навички самостійної роботи, пов'язаної з розробкою наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем. Студенти третього курсу також беруть участь у підготовці та організації навчального процесу для молодших колег, зокрема, готують лабораторні практикуми на кафедрі.

Метою практики на четвертому курсі є підготовка до бакалаврської атестаційної роботи на підприємствах та в навчально-наукових  лабораторіях кафедри.  На шостому курсі майбутні спеціалісти проходять переддипломну практику на державному підприємстві  "Укрметтестстандарт", Київській обласній санітарно-епідеміологічній станції та інших підприємствах екологічної галузі.

Магістранти проходять науково-дослідну практику в Інституті фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України, у Науково-дослідному інституті прикладної електроніки, на Науково-виробничому підприємстві "Атомкомплексприлад" та інших.

Магістрант Дмитро Корнієнко на відкритті металургійного комбінатуНа  Дніпропетровщині 9 жовтня цього  року відбулось урочисте відкриття металургійного комбінату "Інтерпайп сталь". У його запуску взяли участь студенти кафедри наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем: Дмитро Корнієнко й Віталій Івасенко займались впровадженням на комбінаті новітніх технологій аналітично-екологічного контролю.

 Таким чином забезпечується виконання навчального плану і ознайомлення випускників з особливостями фахової діяльності. Завдяки якісному навчанню та наполегливості студентів, на кафедрі наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем готують кваліфікованих фахівців у галузі екологічного приладобудування, на яких є попит в Україні та за кордоном.

О.М.Маркіна, кафедра НАЕПС