26 листопада відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «Наукова школа Романа Іванченка», що її проводив Видавничо-поліграфічний інститут НТУУ «КПІ» спільно з Інститутом журналістики КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Конференція відбулась з нагоди 80-річчя від дня народження д.філол.н., проф. Р.Г.Іванченка (1929–2004 рр.).

Роман Григорович Іванченко з 1990 по 2004 рр. очолював кафедру видавничої справи та редагування ВПІ,  працював у галузі проблем теорії та практики редагування та видавничої справи.

Тематика конференції передбачала роботу 4-х секцій: «Культура видання: теоретичні аспекти та практичне втілення», «Взаємодія комунікативних систем: між минулим і майбутнім», «Підготовка кадрів для медіагалузі: досвід, сучасний стан і перспективи» та «Персоналії українського книговидання». У рамках конференції було проведено 5 круглих столів, усього було подано понад 80 доповідей, участь у конференції взяли викладачі та студенти НТУУ «КПІ», КНУ ім. Т.Шевченка, Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого, Інституту вищої освіти АПН, Української академії друкарства, КНУКіМ, Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницього, Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України, Університету «Україна», Одеського національного університету ім. І.Мечникова.

На пленарному засіданні з вітальним словом виступили директор ВПІ О.П. Киричок та директор Інституту журналістики КНУ В.В.Різун. Також відбулась презентація книги «Лицар мови української – Роман Іванченко», допомогу у виданні якої здійснили викладачі кафедри ВСтаР ВПІ Ю.С. Ганжуров та О.М. Левчук.

Усі учасники конференції відзначали неабияку її важливість: під знаком пам’яті великого науковця пробувала свої сили молодь. Безперечний позитив конференції полягає також у тому, що студенти старших курсів могли поспілкуватися з науковцями, чиї роботи стали відправними точками у власних наукових дослідженнях.

Особливу подяку хотілося б висловити кафедрі ВСта Р  НТУУ «КПІ» в особі її завідувача Ольги Володимирівни Тріщук за проведення даної конференції.

Видавничо-поліграфічний інститут НТУУ «КПІ» та інститут журналістики КНУ ім. Т.Г. Шевченка запрошує науковців, викладачів, аспірантів, студентів узяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Наукова школа Романа Іванченка» з нагоди 80-річчя від дня народження проф. Р. Г. Іванченка (1929 − 2004 роки).

Конференція відбудеться 26 листопада 2009 р. за адресою: Україна, м. Київ 03056, вул. Володимирська, 7, корпус № 25 НТУУ «КПІ», ауд. 10. Реєстрація учасників з 9-00 до 10-00. Початок засідання о 10-00 .

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. Публікації друкуються українською.

Проблематика конференції:

  • Р.Г. Іванченко − редактор, науковець, педагог, культуротворець
  • Персоналії українського книговидання
  • Культура видання: теоретичні аспекти та практичне втілення
  • Взаємодія комунікаційних систем: між минулим і майбутнім
  • Підготовка кадрів для медіа-галузі: досвід, сучасний стан і перспективи

Умови участі в роботі конференції: просимо до 23 вересня надіслати на адресу vpi-redaktor[at]rambler.ru та продублювати Bobrenko[at]meta.ua такі відомості:

  • Заявку учасника (тема повідомлення в межах обраної проблематики; прізвище, ім'я, по батькові; посада, наук. ступінь, учене звання; місце роботи/навчання, курс; домашня та службова адреси, контактні телефони, e-mail)
  • Потреба у поселенні (окрема плата)
  • Необхідно підтвердити свою участь за тиждень до конференції.

За результатами конференції планується видати окремий збірник її матеріалів.

Умови оформлення матеріалів для публікації: обсяг – 6-12 стор. (включаючи ілюстрації, бібліографічний список використаних джерел). Структура змісту – згідно з вимогами ВАК України, зокрема, актуальність теми дослідження; міра її дослідженості; об'єкт, предмет дослідження; його мета, завдання; методи дослідження; авторська новизна; виклад тез і їх розкриття; висновки. Структура оформлення – «шапка»: прізвище, ім'я, по батькові автора повідомлення; місто, назва закладу, де працює/навчається автор (позначаються рядковим шрифтом прямого напівжирного накреслення й розташовуються вгорі праворуч); назва матеріалу (прописним шрифтом прямого напівжирного накреслення, по центру); анотація – не більше 7 рядків із 3-10 ключовими словами (рядковим шрифтом курсивного світлого накреслення, під назвою, по ширині; основний текст викладу (рядковий шрифт прямого світлого накреслення, по ширині), виділення в основному тексті – рядковим шрифтом курсивного світлого/напівжирного накреслення; середтекстові посилання на використані джерела – «[5, с.45]», «[5, с.45; 6, с.25-28]» чи «[5(1, с.60)]», де у квадратних дужках перша цифра позначає номер у списку використаних джерел, а друга, після «с.», – сторінку у використаному джерелі, звідки взято цитату; у круглих дужках перша цифра позначає номер тому, а друга − номер сторінки в ньому; слово «Література» (заголовок списку використаних джерел) позначається прописним шрифтом прямого напівжирного накреслення та розташовується по центру, сам список використаних джерел подається з наскрізною нумерацією за абеткою: спочатку матеріальні, тоді віртуальні джерела (інтернет-, радіо-, телеефірні дані). Використані джерела оформлюються згідно з ГОСТ 7.1−84 СИБИД. Формати програми – Word for Windows (версії 6.0, 7.0 або ‘97, 2000, '02 ( XP )), сторінки – А4; гарнітура – Times New Roman ; основний кегль – 14; інтерліньяж – 1,5; абзацний відступ – 1,5 см ; розмір полів – верх 2 см , низ 2,5 см , ліве 2 см , праве 1,5 см ; нумерація сторінок – наскрізна (праворуч угорі). Ілюстрації слід продублювати в окремому файлі. Заголовки та текстівки до ілюстрацій оформлюють рядковим шрифтом 9 кегля, прямого напівжирного накреслення. Файл із заявкою, матеріалами для публікації повинен мати назву – прізвище, ініціали автора.

Статті, де не дотримано умов оформлення, будуть відхилятися редколегією .

Матеріали для публікації можуть бути подані під час роботи конференції.

У разі змін в організації конференції потенційні її учасники будуть поінформовані за наданими в заявці адресними даними.

За довідками можна звертатися до оргкомітету: тел. 8(044)241-87-21 з 9-30 до 17-30 та e-mail : vpi-redaktor[at]rambler.ru (каф. видавничої справи та редагування ВПІ НТУУ «КПІ»).

Дата події