Круглий стіл з проблематики сталого розвитку відбувся в НТУУ “КПІ” 27 квітня. У його роботі взяли участь вітчизняні фахівці та гості: від Санкт-Петербурзького державного політехнічного університету – В.М.Козлов, проректор з навчально-методичного об’єднання, завідувач кафедри системного аналізу та управління факультету технічної кібернетики, А.О.Єфремов – заступник завідувача цієї кафедри; від Варшавського університету технологій – Францишек Крок, проректор з навчальної роботи, Кшиштоф Змієвські – професор будівельного факультету, Лукаш Войдига – заступник директора Центру з міжнародного співробітництва, Богдан Утришко – відповідальний за набір студентів до ВУТ.

Виступ ректора Згіровського на засіданні круглого столу з проблематики сталого розвиткуРектор НТУУ “КПІ” М.З.Згуровський привітав присутніх та висловив сподівання, що обговорення проблематики сталого розвитку дозволить кожному з партнерів у своїй подальшій роботі скористатися напрацьованим досвідом (з урахуванням особливостей, притаманних кожному ВНЗ), а також виробити спільні напрями діяльності на майбутнє. У своїй доповіді “Світовий центр даних “Геоінформатика та сталий розвиток”: сталий розвиток – глобальнй та регіональний контексти” М.З.Згуровський зупинився на дослідницькій частині проблематики. Про академічну навчальну частину застосування результатів досліджень поінформували К.Єфремов – директор СЦД “Геоінформатика та сталий розвиток” та проф. Г.О.Статюха – завідувач кафедри кібернетики хіміко-технологічних процесів, директор Центрально-Східно-Європейського інституту сталого розвитку (був заснований у 2008 р. науковцями України, Росії, Білорусі та Польщі). Зокрема, було зазначено, що в кожній європейській країні 5-15 університетів мають навчальні програми зі сталого розвитку, Україна поки що робить перші кроки. Присутнім було презентовано навчальні курси зі сталого розвитку, що їх запроваджено в навчальний процес Київської політехніки. Найцікавішою, на думку присутніх, є магістерська програма “Сталий розвиток: глобальний та регіональний контексти”, де результати магістерського дослідження знаходять своє продовження  при написанні кандидатської дисертації за цією ж тематикою. З першого випуску магістрів, що навчалися за цією програмою, половина виявила бажання продовжувати свої наукові розвідки.

Представники Санкт-Петербурзького та Варшавського університетів теж поділилися своїми напрацюваннями за проблематикою, що розглядалася. Учасники зустрічі також ознайомилися з роботою Світового центру даних та суперкомп’ютера, що використовується для проведення обчислень за тематикою сталого розвитку.

За результатами обговорення було прийнято відповідні документи та висловлено впевненість, що суспільство почне прислухатися до думки й прогнозів учених і враховуватиме їх при прийнятті рішень, а сприятимуть цьому – молоді фахівці, що навчаються за тематикою сталого розвитку і несуть нові знання.

Інф. “КП”


Варшава – Санкт-Петербург – Київ: співпраця університетів-партнерів

Засідання круглого столу з проблематики сталого розвитку27 квітня 2010 року в НТУУ «КПІ» було проведено засідання круглого столу з проблематики сталого розвитку за участі університетів-партнерів: Санкт-Петербурзького державного політехнічного університету, Варшавського технологічного університету  та Київського національного технічного університету «Київський політехнічний інститут».

Заступник проректора з міжнародних зв’язків проф. С. Шукаєв в вступній презентації  ознайомив гостей з історією заснування університету, його минулим та сьогоденням. Представив напрямки навчальної,  наукової та міжнародної діяльності університету.

З доповіддю «Світовий центр даних «Геоінформатика та сталий розвиток»: сталий розвиток – глобальний та регіональний контексти» виступив ректор НТУУ «КПІ» М. Згуровський, в якій розповів, що на базі НТУУ «КПІ» відповідно до Державної цільової програми “Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці” на 2006–2010, рішення НАН України та ряду міжнародних договорів працює Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку, який є складовою частиною Світової системи даних Міжнародної ради з науки (ICSU). Один із важливих напрямів діяльності, за яким НТУУ «КПІ» відомий у світі – накопичення та аналіз у Світовому центрі даних наукових даних щодо сталого розвитку у світі. Геоінформатика та сталий розвиток – спеціалізація Центру, що працює в Україні.

Ректор відмітив, що мета  зустрічі представників університетів-партнерів  – запропонувати напрацювання в сталому розвитку для навчального процесуі при підготовці вчених.

Від НТУУ «КПІ» виступив також директор Центрально-східного європейського інституту сталого розвитку Г. Статюха з презентацією «Навчальні аспекти сталого розвитку в НТУУ «КПІ», в якій представив шляхи розповсюдження ідей сталого розвитку та використання сталого розвитку в процесі навчання студентів університету.

Від Варшавського технологічного університету заступник директора Центру з міжнародного співробітництва Л. Войдига презентував університетську діяльність. Було представлено презентацію проректора з навчальної роботи Ф. Крока «Interfaculty Graduate Course on Sustainable Development Engineering in Construction and Communal Sector”, в якій висловлено бажання розвивати співпрацю в сфері сталого розвитку, в якому зацікавлені всі факультети університету.

Проректор  навчально-методичного об’єднання, завідувач кафедрою «Системний аналіз та управління» Факультету технічної кібернетики Санкт-Петербурзького державного політехнічного університету В. Козлов розповів про проблеми сталого розвитку в вищій освіті, представив моделі знань, типи програм, висловив побажання створити спільні навчальні підручники.

Департамент міжнародного співробітництва НТУУ "КПІ" // http://icd.kpi.ua

Дата події