Юрченко Олександр Григорович. Вітаємо!

10 вересня 2009 року виповнилось 75 років  доктору хімічних наук, професору, академіку Академії наук вищої школи України, заслуженому професору НТУУ “КПІ” Олександру Григоровичу Юрченку.

О.Г.Юрченко народився 10 вересня 1934 року в с. Олексіївка Бобринецького району Кіровоградської області. Закінчивши середню школу в м. Умань із золотою медаллю, він вступив у 1952 році до Київського політехнічного інституту на хіміко-технологічний факультет на спеціальність “Технологія органічного синтезу”. З 1957 року все його життя буде пов’язано з КПІ, де майбутній всесвітньо відомий учений і видатний педагог пройшов шлях від асистента до доцента, професора і завідувача кафедри органічної хімії і технології органічних речовин.

У 1964 році О.Г. Юрченко захистив кандидатську дисертацію і був відряджений на наукове стажування до Гарвардського університету (США), де проводив наукову роботу під керівництвом славетного хіміка-органіка проф. Р.Б.Вудворда – лауреата Нобелівської премії. В 1975 році О.Г. Юрченко захистив докторську дисертацію і був обраний завідувачем кафедри органічної хімії і технології органічних речовин і одночасно став деканом хіміко-технологічного факультету, який він успішно очолював 25 років в досить непрості часи. Багато сил та енергії віддав він розвитку та покращенню матеріальної бази НТУУ “КПІ”, будівництву 21-го корпусу та гуртожитку для студентів-хіміків.

Водночас він приділяв величезну увагу науковій роботі – за його безпосередньою участю на кафедрі була створена і успішно працює наукова школа з хімії каркасних органічних сполук, яка користується вагомим авторитетом в Україні і за кордоном. Під керівництвом проф. О.Г.Юрченка було розроблено методи синтезу численних функціональних похідних каркасних вуглеводнів, зокрема адамантану та його циклічних гомологів. Фрагментацією похідних адамантану синтезовано циклічні дієни і полієни, вивчено реакції електрофільного та вільно радикального приєднання до них. На основі каркасних вуглеводнів добуті гетероциклічні сполуки, адамантанвмісні амінокислоти та хіральні похідні адамантану, відкрита невідома раніше реакція слідів сірки з карбонільними сполуками з утворенням 2- і 2,3-заміщених дієнів. Експериментально і за допомогою квантово-хімічних розрахунків встановлено механізм активації алканів під дією електрофілів-окиснювачів, що є важливим внеском не тільки в теоретичну органічну хімію, але і в технологію переробки аліфатичних вуглеводнів нафти. Результати цих досліджень знайшли відображення в більш ніж 260 наукових працях, 36 патентах та авторських свідоцтвах.

Основні наукові праці проф. О.Г.Юрченка широко відомі за кордоном: “Шлях до каркасних вуглеводнів через фрагментацію та трансанулярну циклізацію”(1990 р., США), “Спосіб добування 2- і 2,3-заміщених дієнів” (1991 р., ФРН), “Спільність механізмів активації алканів електронодефіцитними реагентами”(2007 р., Росія).

Інтенсивна наукова праця проф. О.Г.Юрченка весь час була пов’язана з підготовкою наукових кадрів. Під його науковим керівництвом і за його допомогою захищено 14 кандидатських і 5 докторських дисертацій, сотні випускників-інженерів працюють на виробництві і в наукових установах Національної академії наук України.

Життєвий і творчий шлях проф. О.Г.Юрченка відзначено визнанням та нагородами. Він нагороджений орденами “Знак Пошани”(1981 р.), “За заслуги” III ступеня (1998 р.), 1985 року йому присвоєно звання заслуженого працівника вищої школи УРСР. Проф. О.Г.Юрченко є лауреатом першої премії КПІ (1973 р.), Державної премії України (1997 р.).

З 1989 року він є членом Американського інституту хіміків, Нью-Йоркської академії наук (1993 р.). Проф. О.Г.Юрченко активно працює як віце-президент Українського хімічного товариства, член ради Державного фонду фундаментальних досліджень України і член редколегій Українського хімічного журналу, журналу “Наукові вісті” НТУУ “КПІ”, він є організатором багатьох міжнародних конференцій з хімії каркасних вуглеводнів.

На своїх лекціях проф. О.Г.Юрченко ділиться зі студентами глибокими знаннями та багатим досвідом, заохочує студентів до наукової роботи, бо вважає, що активна участь у дослідницькій роботі має винятково важливе значення у підготовці студентської молоді до майбутньої творчої діяльності. Для колективу кафедри проф. О.Г.Юрченко є взірцем вченого і викладача, якого цінують і поважають усі покоління співробітників за пораду і допомогу, за небайдужість до інтересів кожного. Колектив кафедри щиро зичить ювіляру здоров’я, благополуччя і творчої наснаги.

Колектив кафедри