Кафедра технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології (ТНР,ВтаЗХТ), ХТФ

Кафедра технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології (ТНР,ВтаЗХТ), Хіміко-технологічний факультет, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 4, пр-т Перемоги 37, к.145, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 38 044 204 98 85, 204 82 11,
Електронна пошта: i.m.astrelin(at)xtf.kpi.ua
Сайт:
Соціальні мережі: Facebook, Telegram, Twitter, Instagram, Youtube

Кафедра технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології (ТНР,ВтаЗХТ), стара назва - кафедра технології неорганічних речовин та загальної хімічної технології (ТНРтаЗХТ) - одна з найстаріших. Вона була заснована у вересні 1898 року на хімічному відділенні, яке згодом перетворилося в хіміко-технологічний факультет. Організатором і першим завідуючим кафедри був випускник Санкт-петербурзького технологічного інституту інженер-хiмiк К.Г.Дементьєв (1864-1916).

У 1962 роцi кафедра отримала назву "Кафедра технології неорганiчних речовин та загальної хiмiчної технології", яку доповнено в 2017 році "Кафедра технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології".

Кафедра акредитована для підготовки бакалаврів за напрямом 0513 "Хімічна технологія та інженерія" та спеціалістів і магістрів за спеціальністю 05130101 "Хімічні технології неорганічних речовин".

Спеціалізація:

  • "Хімічна технологія неорганічного синтезу сорбентів, каталізаторів та каталітичних процесів" – 1 навчальна група (20 бюджетних місць);
  • "Хімічна технологія кондиціювання води, очистки та утилізації відкидів та відходів неорганічних виробництв" – 1 навчальна група (20 бюджетних місць).

Після закінчення ВНЗ випускники кафедри працюють не лише в цехах і лабораторіях підприємств хімічної та суміжних з нею галузей промисловості, але й (переважно) в науково-дослідних академічних та галузевих інститутах, в управлінських структурах, проектно-конструкторських і екологічних відділах, викладачами на кафедрах вищих навчальних закладів, в комерційних та інших установах недержавної форми власності. Ґрунтовна хімічна підготовка дозволяє випускникам кафедри (з вільним володінням іноземними мовами) з успіхом продовжувати навчання не тільки в аспірантурі при кафедрі та в інших наукових установах України, але й Німеччини, Швейцарії, Нідерландів, Норвегії, США та ін. Знання англійської мови дозволяє бакалаврам нашої кафедри проходити стажування у багатьох країнах Євросоюзу.

Наукові напрямки кафедри ТНР,В та ЗХТ:

  • наукові і технологічні основи синтезу нових класів каталізаторів неорганічного і органічного синтезу, нафтохімії, екологічного каталізу;
  • водопідготовка та очищення стічних вод;
  • комплексна хімічна переробка низькоякісної природної сировини та утилізація промислових відходів різного агрегатного стану.