Міжвідомчий науково-технічний збірник "Адаптивні системи автоматичного управління"

Друковане видання «Адаптивні Системи Автоматичного Управління. Міжвідомчий науково-технічний збірник».

Тематична спрямованість:

  • моделювання та проектування комп'ютеризованих та робото-технічних систем;
  • аналіз і синтез складних розподілених у просторі гнучких інтегрованих систем;
  • оптимізація складних технічних систем і процесів;
  • оптимальні та адаптивні системи автоматичного управління;
  • інтелектуальні технології обробки інформації;
  • корпоративні інформаційні технології та засоби їх реалізації;
  • інформаційна безпека і захист інформації.

Сфера розповсюдження: загальнодержавна.
Категорія читачів: науковці, аспіранти, студенти.
Періодичність виходу: 2 рази на рік
Рік заснування: 1973
ISSN: 1560-8956

Друкується за рішенням Вченої Ради НТУУ "КПІ" (НДІ "СТ") протокол № 03/07 від 17.03.2010 р.
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15952-4424 Р від 20.11.2009
Професійна реєстрація у ВАК України: Постанова № 1-05/1 від 10.02.2010г.

Представлення в системах реферування:

  1. Видання відображається в реферативній базі даних "Україніка наукова" (Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського)
  2. База даних РІНЦ (eLibrary.ru - Наукова Електронна Бібліотека)
  3. Український реферативний журнал "Джерело" (ІПРІ НАН України)