Кафедра автоматизації хімічних виробництв (АХВ), ІХФ

Кафедра автоматизації хімічних виробництв (АХВ), Інженерно-хімічний факультет, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 19, вул. Політехнічна, 39, к.301-А, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 91 48,
Електронна пошта: kafedra.ahv(at)gmail.com
Сайт:

Кафедра автоматизації хімічних виробництв (АХВ) була створена наказом ректора КПІ проф. Плигунова О.С. за № 434 від 2.06.1960 р. і спочатку мала назву кафедри теоретичних основ автоматики. Її першим завідувачем був професор Корнілов Юрій Георгійович.

Кафедра була створена наказом ректора КПІ проф. Плигунова О.С. за № 434 від 2.06.1960 р. і спочатку мала назву кафедри теоретичних основ автоматики. Її першим завідувачем був професор Корнілов Юрій Георгійович.

На кафедрі АХВ пройшли навчання та стажування спеціалісти із 15 країн, в тому числі з Болгарії, Німеччини, Алжиру, Лівану, Йємену та ін.

З 2007 року посаду завідувача кафедри займає доктор технічних наук, професор Жученко Анатолій Іванович. Він є відомим фахівцем в області теорії автоматичного керування технологічними процесами, має свою наукову школу, його вихованці успішно працюють в Україні та за її межами.

Кафедра готує спеціалістів за напрямком

 • 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
 • за спеціальністю:

 • 7.05020201, 8.05020201 «Автоматизоване управління технологічними процесами»

Фахівець, що пройшов процес навчання за програмою кафедри АХВ, отримує ґрунтовні знання з:

 • теорії автоматичного керування;
 • програмування (Pascal, C, C++, HTML...);
 • інтелектуальних технологій обробки даних;
 • теорії прийняття рішень;
 • технічних засобів автоматизації;
 • моделювання систем.

Випускники кафедри працюють у багатьох всесвітньо відомих компанія, серед яких Microsoft, Google, Siemens, National Instruments, Mathworks та інші.

Фінансування підготовки фахівців на кафедрі здійснюється:

 • за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів — за державним замовленням (бюждетна форма навчання передбачає приблизно 50 місць)
 • за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб (контактрна форма навчання)