Сайти ІХФ

Інженерно-хімічний факультет

Декан ІХФ: д.т.н., професор, Панов Євген Миколайович
Адреса ІХФ: вул. Політехнічна, 39, навчальний корпус 19, кiмн. 506, Київ-56, Україна
Телефони для довiдок: +380 44 204 21 27, +380 44 204 90 01
E-mail: ixf[at]ntu-kpi.kiev.ua

Вісник НТУУ "КПІ". Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження

Вісник НТУУ "Київський політехнічний інститут". Серія: "Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження" публікує статті з проблеми екології, хімічної інженерії, ресурсо- та енергозбереження, хімічного, нафтопереробного, полімерного й силікатного машинобудування.