Сайти ФТІ

Intel-Техно Україна

Конкурс Intel-Техно Україна з 2009 року проводить Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". Базовим підрозділом з організації конкурсу є Фізико-технічний інститут КПІ ім. Ігоря Сікорського.

[сайт] Конференція “Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики”

Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених “Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики” проводиться Національним технічним університетом України “Київський політехнічний інститут”, Фізико-технічним інститутом НТУУ “КПІ”, На