Кафедра автоматизації управління електротехнічними комплексами (АУЕК), ІЕЕ

Кафедра автоматизації управління електротехнічними комплексами (АУЕК), інститут енергозбереження та енергоменеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 22, вул. Борщагівська 115, к.406, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 82 25,
Електронна пошта: auek(at)ukr.net
Сайт:

Кафедра автоматизації управління електротехнічними комплексами (АУЕК). Стара назва - кафедра автоматизації гірничої промисловості (АГП). Кафедра АГП була заснована в Київському політехнічному інституті у 1967 році в зв'язку з необхідністю збільшення випуску фахівців з вищою освітою по автоматизації процесів гірничого виробництва.

Першим завідувачем кафедри був кандидат технічних наук, доцент Янчук Георгій Михайлович , відомий фахівець у сфері електроприводу та автоматизації гірничої промисловості, який раніше працював у Донецькому політехнічному інституті, Конотопському заводі “Червоний металіст”, Київському інституті автоматики.

Кафедра готує універсальних фахівців широкого профілю у галузі високих технологій, які можуть вирішувати задачі для енергетики, автоматизації, комп'ютерних наук, проектування технологічних комплексів, та здатні одночасно підкоряти наукові, інноваційні та комерційні вершини.

Навчання на кафедрі ведеться за допомогою сучасних світових та європейських технологій з використанням передових досягнень науки та техніки.