Зміна спеціальності: з ФІОТ на фізмат. Як навчаються на математиків у КПІ? Артем Кравець, 4-й курс ФМФ

Як вчитися на трьох факультетах? Чому студенти змінюють спеціальності? Куди складніше вступити — на ФМФ чи на ФІОТ? Які бали потрібні математикам для вступу? Як переносити оцінки з предметів, навчаючись на різних спеціальностях? Як здобути сертифікат актуарія?

Документи для переведення в КПІ

Які документи потрібно подати, щоб перевестися в КПІ?

Для того щоб перевестися з одного ВНЗ в інший (з одного факультету на інший) потрібно принести в деканат підрозділу, в який плануєте перевестися, академічну довідку для розрахунку академічної різниці.

Якщо прийнято рішення про переведення, то Вам будуть необхідні такі документи:

Академрізниця

Яка максимальна академічна різниця для переведення з одного ВНЗ в інший?

Загалом обсяг додаткових кредитів, які студент може отримати за навчальний рік (повторне вивчення дисциплін, ліквідація академічної різниці), не повинен перевищувати 20 кредитів за рік.

Переведення на бюджет

Я не поступив на бюджетну форму навчання і пішов на контрактну форму навчання, чи маю я змогу перевестись на бюджет? при яких умовах це здійснюєтся?

Згідно з Положенням про організацію навчального процесу в НТУУ "КПІ" студенти після першого курсу мають право на "переведення на денну форму навчання та на місця з бюджетним фінансуванням за конкурсом, на підставі рішення Вченої ради факультету (інституту) з урахуванням успішності навчання студен

Переведення з іншого ВНЗ

Чи має право студентка іншого комерційного ВУЗуа преведення з іншого ВУЗу до КПІ? На яких умовах? Де можна ознайомитися з умовами преведення?

Переведення студентів з одного вищого навчального закладу до іншого незалежно від форми навчання здійснюється за згодою ректорів обох вищих навчальних закладів за умови наявності вакантних місць ліцензованого обсягу.

Підписка на Переведення