Ви є тут

ПереведенняДокументи для переведення в КПІ

Для того щоб перевестися з одного ВНЗ в інший (з одного факультету на інший) потрібно принести в деканат підрозділу, в який плануєте перевестися, академічну довідку для розрахунку академічної різниці.

Якщо прийнято рішення про переведення, то Вам будуть необхідні такі документи:Академрізниця

Загалом обсяг додаткових кредитів, які студент може отримати за навчальний рік (повторне вивчення дисциплін, ліквідація академічної різниці), не повинен перевищувати 20 кредитів за рік.Переведення на бюджет

Згідно з Положенням про організацію навчального процесу в НТУУ "КПІ" студенти після першого курсу мають право на "переведення на денну форму навчання та на місця з бюджетним фінансуванням за конкурсом, на підставі рішення Вченої ради факультету (інституту) з урахуванням успішності навчання студенПереведення з іншого ВНЗ

Переведення студентів з одного вищого навчального закладу до іншого незалежно від форми навчання здійснюється за згодою ректорів обох вищих навчальних закладів за умови наявності вакантних місць ліцензованого обсягу.

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій