Ви є тут

Чи можна після 1-го курса перейти на інший факультет чи на іншу спеціальність на своєму ж факультеті?Чи можна після 1-го курса перейти на інший факультет чи на іншу спеціальність на своєму ж факультеті?

Так, після першого курсу можна переводитися з:

  • одного ВНЗ до іншого;
  • одного напряму підготовки на інший напрям підготовки в межах однієї галузі знань;
  • однієї спеціальності на іншу спеціальність в межах одного напряму підготовки (http://kpi.ua/document_trans_student).

Перевестися з однієї спеціальності на іншу можливо за умови згоди деканату та склавши академрізницю. Академічна різниця - це перелік дисциплін навчального плану за попередні семестри, які студент чи особа, що прагне здобути освіту, не вивчала. Ліквідація академічної різниці здійснюється, як правило, до початку навчальних занять. У разі необхідності декан (директор) може визначити студенту індивідуальний графік ліквідації академічної різниці до початку найближчої екзаменаційної сесії.

Консультація в деканаті підрозділу, в який Ви плануєте перейти.

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій