Ви є тут

Переведення на бюджетЯ не поступив на бюджетну форму навчання і пішов на контрактну форму навчання, чи маю я змогу перевестись на бюджет? при яких умовах це здійснюєтся?

Згідно з Положенням про організацію навчального процесу в НТУУ "КПІ" студенти після першого курсу мають право на "переведення на денну форму навчання та на місця з бюджетним фінансуванням за конкурсом, на підставі рішення Вченої ради факультету (інституту) з урахуванням успішності навчання студента та його соціального положення". Основні умови - наявність вільних бюджетних місць, Ваше відмінне навчання, наукові дослідження та соціальна/громадська робота. Подробиці можна отримати в деканаті Вашого підрозділу.

Порядок Переведення студентів університету, що навчаються за договором (контрактом) з компенсацією вартості навчання на бюджетну форму навчання - http://studprofkom.kpi.ua/perevod

Оформлення документів:

  • На ім’я декана подається заява про переведення з обгрунтуванням причини та додаються відповідні документи.
  • У тижневий термін адміністрацією факультету/інституту аналізується успішність студента, наявність вільних місць та визначається прохідний бал серед бажаючих перевестись.
  • Готується пакет необхідних документів для розгляду на Вченій раді факультету/інституту та видається відповідний наказ.
x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій