Засновник наукової школи “Математичне та комп’ютерне моделювання хімічних і технологічних процесів та систем”, президент Української інженерно-хімічної асоціації, член Екологічної та Інженерної академій України, директор Центрально-Східно-Європейського інституту сталого розвитку, доктор технічних наук, завідувач кафедри кібернетики хіміко-технологічних процесів професор Геннадій Олексійович Статюха 24 березня 2010 року відзначив свій ювілей.

Життєвий шлях Геннадія Олексійовича Статюхи відзначений багатьма науковими та педагогічними здобутками. Він народився в довоєнний 1940 рік у м. Спаську (Росія). В 1962 році закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю “Автоматизація хімічних виробництв”. Працював інженером з експлуатації систем управління виробництвом хлорметанів та каустичної соди (1962-1964) та старшим інженером проектного відділу з проектування систем управління виробництвом гербіцидів, цехів підготовки та очистки води (1964-1967) на Київському заводі хімікатів. З 1967 по 1970 рр. в Київському інституті автоматики брав участь у розробці систем керування технологією хлорування спирту. За цей період Г.О. Статюха закінчує аспірантуру КПІ при кафедрі автоматизації хімічних виробництв і в 1969 році захищає кандидатську дисертацію “Розробка та дослідження математичних моделей і системи керування процесу хлорування спирту”.

Наступний період довжиною в 40 років присвячено педагогічній, науковій та громадській роботі в КПІ, спочатку на посаді доцента, а після захисту докторської дисертації (1984 р.) – професора. З 1980 року Г.О.Статюха очолює кафедру кібернетики хіміко-технологічних процесів.

Сорок років учений та педагог віддає свої знання справі вищої освіти, керівництву науковою роботою студентів, аспірантів, молодих викладачів. Серед його учнів більше половини сьогоднішніх педагогічних кадрів кафедри, 12 кандидатів, 1 доктор наук. Десятки випускників досягли значних успіхів у науковій та виробничій сфері, у бізнесі та політиці.

Науковий доробок Геннадія Олексійовича складає близько 400 наукових праць, 7 підручників, 1 монографія, 17 авторських свідоцтв і патентів. Наукова діяльність пов’яза на з розвитком теорії і практики моделювання технологічних систем та їх оптимізації на різних рівнях ієрархії, використання підходу експериментального статистичного моделювання для проектування сумішей та композитів з метою мінімізації відходів, для розв’язування проблеми мінімізації використання матеріалів та енергії в промисловості, для оцінки потенційних техногенних небезпек з метою попередження виникнення аварій.

Проф. Г.О. Статюха – засновник наукової школи математичного та комп’ютерного моделювання хімічних і технологічних процесів та систем. У цьому напрямку розроблені курси лекцій: “Теорія і практика експерименту”, “Комп’ютерне матеріалознавство”, “Автоматизоване проектування хіміко-технологічних систем”, написані відповідні навчальні посібники (1980, 1983, 1992).

Стажування у Вищій хімічній школі Мерзебурга, НДР (1982), у Вроцлавській політехніці, Польща (1984), в університеті Concordia, м. Монреаль, Канада (1986), робота в Ecole Politechnique (Монреаль, Канада, 1992-1993) відповідно до гранту Канадського уряду стали основою тісного співробітництва Г.О.Статюхи з науковими школами Росії, Англії, Німеччини, Польщі, США, Канади.

Високоосвічена людина, професіонал, доброзичливий керівник користується великою повагою та авторитетом серед колег і студентів. Він залишається енергійним і сучасним, активно продовжуючи свої наукові пошуки, які завершуються появою нових курсів.

У рамках реалізації міжнародної програми “Десятиріччя освіти в інтересах сталого розвитку” (ДОСР 2005-2014) проф. Г.О. Статюхою підготовлено та прочитано магістрам Інституту прикладного системного аналізу (ІПСА) курс лекцій “Аналіз сталого розвитку суспільства” (2007 р.). З 2008/09 навчального року цей курс читається  для магістрів усіх спеціальностей університету.

Науковий та навчальний досвід зі сталого розвитку плідно

використовується на міжнародному рівні. Так, у 2008 році було створено Центрально-Східно-Європейський інститут сталого розвитку, метою роботи якого є впровадження навчальних та

наукових розробок у життя таких країн, як Росія, Польща, Білорусь, Україна. Директором цього Інституту призначений проф. Г.О. Статюха. Нині він є відповідальним за вищу освіту в напрямку сталого розвитку в НТУУ “КПІ”, де започатковано програму 1,5-річної підготовки магістрів зі сталого розвитку (ІПСА).

На підтвердження високого рівня робіт Г.О.Статюхи його цикл праць з охорони навколишнього середовища та сталого розвитку отримав відомий американський грант Fulbright (2005).

За сумлінну роботу професор Г.О. Статюха  нагороджений: Міністерством освіти за найкращу наукову роботу (1983), медаллю ВДНГ України за краще програмне забезпечення (1989), дипломом “Всесоюзного хімічного товариства ім. Д.І.Менделєєва” (1985), премією КПІ за кращий підручник (1991), медаллю “Відмінник освіти України”, в 2007 р. одержав диплом “Викладач-дослідник–2006”, у 2008 році – диплом заслуженого професора НТУУ “КПІ”.

Серед багатьох суспільних обов’язків слід відзначити багаторічну роботу президентом Української інженерно-хімічної асоціації, членом Екологічної та Інженерної академій України, членом робочих груп із захисту навколишнього середовища Європейської асоціації хімічної інженерії, членом спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій.