Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського: 4.4. Розклад занять

Розклад навчальних занять є одним з основних документів, що регламентує організацію навчального процесу в університеті. Він складається на підставі робочих навчальних планів з урахуванням реальної чисельності студентів у лекційних потоках і навчальних групах.

Розклад занять за програмами першого (бакалаврського) рівня освіти складається з урахуванням організації навчання в дві зміни. Семестровий розклад занять 1-2 курсів підготовки бакалаврів складає навчальний відділ університету (для деяких інститутів і факультетів – деканати). Для складання розкладу до навчального відділу подаються такі документи:

  • витяги з робочих навчальних планів (Форма Д-2) – деканатами;
  • витяги з розподілу навчального навантаження (Форма К-6) – кафедрами.

Розклад занять 3-4 курсів підготовки бакалаврів і розклад занять підготовки магістрів складають деканати інститутів/факультетів з візуванням у навчальному відділі університету.

Розклади екзаменів складаються деканатами інститутів/факультетів з візуванням у навчальному відділі університету.

Розклади занять і екзаменів розміщуються на веб-сайтах кафедр, інститутів/факультетів.

Розклади занять усіх форм навчання доводяться до відома науково-педагогічних працівників та студентів не пізніше ніж за 10 днів до початку кожного семестру, а екзаменів – за місяць до їх початку. Завантаження аудиторного та лабораторного фондів контролюється навчальним відділом.

Долучення Розмір
Розклад занять [text, uk, .pdf] 157.56 КБ