Завершилися урочистості з нагоди 50-річчя ПБФ: пройшли наукові конференції, святкові заходи, відбулося урочисте засідання Вченої ради. На адресу колективу надійшли дружні привітання, побажання та подарунки.

Приладобудівний факультет по праву може пишатися своїм високопрофесійним професорсько-викладацьким складом. Науково-педагогічний колектив ПБФ цілеспрямовано працює над підвищенням якості навчального і виховного процесу, перебуває в постійному творчому пошуку, у роботі враховує специфічні особливості і вимоги сучасної освіти. Завідувачі кафедр і провідні науковці роблять вагомий внесок у підготовку кадрів,  розвиток наукових шкіл і напрямів,  тісно співпрацюють з науково-дослідними установами країни, зміцнюють міжнародні зв'язки.

Ми віддаємо данину пошани і складаємо подяку тим, хто перебував біля витоків факультету і впродовж багатьох років чесно трудився, сприяючи не лише розвитку вищої професійної освіти, а й перетворенню ПБФ на осередок науки, культури, педагогічної майстерності.

З історії факультету

У далекому 1962-му  на базі двох спеціальностей – "Гіроскопічні прилади і системи" та "Прилади точної механіки" – в КПІ було створено приладобудівний факультет. Це був час перших успіхів у космосі, час, який обіцяв широкі перспективи. Приладобудівники разом з колегами пройшли довгий шлях становлення та розвитку. Змінювалась держава, змінювались завдання, які стояли перед університетом, і відповідно змінювався факультет.

Олександр Давидович ТрубенокЗасновником і першим деканом факультету (1962–1974 рр.) був професор Олександр Давидович Трубенок, який віддав багато сил для його організації та розвитку і водночас очолив кафедру приладів точної механіки. Особистість першого декана суттєво вплинула на імідж факультету: навчатися на приладобудівному було дуже престижно, слабкі не витримували, сильні залишалися.

Вагомий внесок у подальше становлення навчального процесу і розвиток наукових досліджень на факультеті зробив заслужений працівник вищої школи України, лауреат Державної премії України, академік Академії інженерних наук України, дійсний член багатьох міжнародних товариств і академій, д.т.н., професор Володимир Олександрович Остаф'єв, який очолював факультет у 1974-1995 рр. і одночасно завідував кафедрою технології приладобудування.

На той час у штаті факультету вже налічувалося 5 д.т.н., професорів та 37 к.т.н., доцентів; навчалося близько 1100 студентів денної і 360 – вечірньої та заочної форм навчання. Розпочалася плідна співпраця з виробничими та науково-проектними організаціями. Було створено філії кафедр на ВО "Завод "Арсенал", ВО ім. Артема, НВО "Квант", НВО "Гідроприлад", у проектному інституті "Аналітприлад", Інституті фізики НАН України та ін.

Було укладено довгострокові угоди про співробітництво із закладами освіти і науки Німеччини, Болгарії та Польщі: організовано міждержавний обмін викладачами для підвищення кваліфікації і наукового стажування, обмін студентами для навчання чи проходження виробничої практики. Провідних викладачів факультету запрошували для читання лекцій зі спецкурсів до відомих навчальних закладів Канади, США, Куби, Японії, Болгарії, Алжиру.

У 1995–2000 рр. на посаді декана працював завідувач кафедри технології приладобудування, вчений секретар НТУУ "КПІ", заслужений працівник вищої школи України, академік Академії інженерних наук України, д.т.н., професор Валентин Олександрович Румбешта.

Григорій Семенович ТимчикЗ 2000 р. факультет очолює д.т.н., професор Григорій Семенович Тимчик, фахівець у галузі лазерних оптико-електронних систем та технологій їх виробництва. Він є випускником кафедри оптичних та оптико-електронних приладів, яку заснував доц. Г.В.Станевич у 1963 р. Маючи великий науково-педагогічний досвід, набутий у вищому військовому училищі, Г.В. Станевич основну увагу приділив формуванню науково-педагогічного складу кафедри, науково-методичному та матеріальному забезпеченню.

ПБФ у цифрах

За 50 років свого існування приладобудівний факультет НТУУ "КПІ" підготував для промисловості, освіти і науки понад 20 тисяч фахівців, у т.ч. понад 200 для Болгарії, Угорщини, Чехії, Словаччини, Польщі, Китаю, Німеччини, В'єтнаму, Куби, Алжиру та інших держав. Багато з них стали докторами і кандидатами наук, керівниками освітніх і наукових закладів, президентами акціонерних товариств, директорами підприємств, фірм, установ, урядовцями, лауреатами державних премій. Серед випускників факультету – 26 докторів і понад 250 кандидатів наук. На сьогодні 5 д.т.н., професорів працюють завідувачами кафедр НТУУ "КПІ", ще 2 – працювали раніше. Багато випускників перебувають або перебували на керівних посадах освітніх закладів, а П.М.Таланчук був ректором НТУУ "КПІ".

Відомі випускники ПБФ

Багато випускників факультету стали урядовцями на рівні начальників управлінь різних міністерств України. П.М.Таланчук обирався депутатом Верховної Ради СРСР, працював  міністром освіти України. М.А. Павловський був депутатом Верховної Ради України, міністром промислової політики України. Вихованці кафедри приладiв i систем орiєнтацiї i навiгацiї А.С.Довгополий, В.П.Казаков, В.І.Маринін працювали заступниками міністрів; головою одного з Державних комітетів України був В.Г. Лукомський.

Чимало випускників ПБФ стали керівниками (президентами, директорами, головними інженерами, головними конструкторами тощо) державних та приватних підприємств і організацій, освітніх та наукових закладів. Під їх керівництвом та за їх участю створюються сучасні прилади і пристрої для різноманітних сфер людської діяльності. Їх праця отримує високу державну оцінку. Зокрема, понад 30 випускників факультету стали лауреатами державних премій СРСР та України, інших почесних відзнак.

Сьогодення ПБФ

День народження – завжди свято, радість зустрічей, квіти, спогади і підведення підсумків. З нагоди 50-річчя факультету, 24 жовтня зустрілися випускники ПБФ різних років: від перших його вихованців до нинішніх.

 На урочистому засіданні з нагоди свята приладобудівників привітав перший проректор академік  Ю.І.Якименко. Він побажав подальших творчих успіхів, відмітив, що факультет розвивається і міцніє, та відзначив спеціальною подякою тих, хто причетний до створення спеціальностей і заклав міцний фундамент для їх розвитку.

Яскравим був виступ д.т.н., проф. В.О.Румбешти. Зокрема, студенти   почули відповідь на своє улюблене запитання на парах: "А розкажіть нам цікаву історію". "Кажуть, 50 років – це вік, коли настає життєва мудрість. Дійсно, на нашому факультеті створилася добре відома науково-педагогічна школа", – відмітив декан факультету, випускник кафедри оптичних та оптико-електронних приладів д.т.н., проф. Г.С.Тимчик.

Випускник факультету, народний депутат, президент Академії інженерних наук, президент Університету "Україна", колишній міністр освіти України, колишній ректор КПІ  П.М.Таланчук сказав у своєму вітанні: "Я хочу щиро привітати всіх нас, у першу чергу з тим, що ми є політехніки. За своє життя я переконався, що найкращою освітою є політехнічна". Випускник кафедри приладів точної механіки, заступник генерального директора ДП "Укрметртестстандарт" Ю.В.Кузьменко зауважив: "Складно переоцінити внесок, який ви робите, даючи молодим професію. Диплом КПІ служить знаком якості для випускників, які приходять влаштовуватися до нас на роботу".

З привітаннями також виступили: випускник факультету, завідувач кафедри акустики та акустоелектроніки, заслужений працівник освіти України проф. В.С.Дідковський; голова Київської об'єднаної ради ветеранів космодромів О.С.Болтенко; представники студентської організації Харківського політехнічного інституту; голова профбюро факультету С.С.Заєць; а проф. В.С.Бойко розіграв  "шару" – гарантовану задовільну оцінку для одного зі своїх студентів.

Почесні грамоти ювілярам вручав голова профспілки співробітників НТУУ "КПІ" В.І.Молчанов,  який відмітив, що профспілкова організація співробітників і студентів є активною складовою профспілкового руху університету.

Завершилися урочистості концертом, який підготували студенти ПБФ.

Упродовж вечора на адресу факультету прозвучало чимало приємних слів від випускників, викладачів, студентів. Свято закінчилося, попереду насичені будні.

І.М.Діордіца, асистент ПБФ

Дата події