Олександр Давидович Трубенок (1923–2001 р.р.) - к.т.н., доцент, організатор і перший завідувач кафедри приладобудування ПБФ НТУУ "КПІ".