31 серпня цього року відзначив свій ювілей доктор технічних наук, професор Валентин Олександрович Румбешта, який був одним із засновників приладобудівного факультету і першим викладачем, зарахованим до педагогічного складу факультету.

У 1955 році він закінчив Казанський авіаційний інститут за спеціальністю «Технологія авіаційних двигунів та обладнання».

Протягом 50-річної трудової діяльності в Київській політехніці на різних науково-педагогічних посадах: викладача, завідувача кафедри, заступника декана, декана факультету, професора кафедри виробництва приладів – В.О.Румбешта проявив себе як людина високої культури, широкого світогляду та ерудиції. 1993 року він отримав учене звання професора, 1994-го став доктором технічних наук.

Науковий напрям його діяльності – моніторинг і діагностика технологічного обладнання, автоматичний контроль і керування якістю виготовлення приладів. Він є автором навчальних посібників і підручників, за якими навчаються студенти.

Тривалий час (1975-2006) В.О. Румбешта обіймав посаду вченого секретаря університету, на якій багато зробив для організації роботи Вченої ради, сприяв відпрацюванню системи атестації науково-педагогічних кадрів та вдосконаленню діяльності спеціалізованих вчених рад.

Його досягнення на науково-педагогічній ниві були відзначені присвоєнням почесних звань – «Заслужений працівник освіти України» (1998) та «Заслужений професор НТУУ «КПІ» (2002).

Валентин Олександрович є чуйною і доброзичливою людиною, яку поважають колеги і люблять студенти. Для них він незаперечний авторитет, друг і наставник.

Бажаємо Вам, шановний Валентине Олександровичу, міцного здоров’я, родинного затишку, успішної реалізації Ваших життєвих задумів і планів.

Колеги, друзі